Vydáno: 21.3.2002
Netla Management Limited

Důvody ke svolání mimořádné valné hromady ČRa

  Praha 21. března 2002 - Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED, více než tříprocentní akcionář ČESKÝCH RADIOKOMUNIKACÍ (ČRa), požádala na konci února o svolání mimořádné valné hromady ČRa. Ta se bude konat dne 8. dubna 2002. Svůj postup NETLA odůvodňuje neadekvátním a zcela nestandardním přístupem ČRa k informování kapitálového trhu a akcionářů o současném a budoucím vývoji v ČRa. Na základě informačního embarga ČRa má vedení NETLA rovněž obavy z budoucího vývoje ČRa a způsobu její případné majetkové restrukturalizace. Společnost NETLA vyjádřila své znepokojení také nad kroky společnosti ČRa z prosince 2001, zejména nad uzavřením opční smlouvy na nejcennější část majetku ČRa, tedy akcie RadioMobilu i nad změnou stanov ČRa omezující pravomoci valné hromady. Počátkem března NETLA rovněž požádala dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva ČRa s ohledem na informační politiku a dodržování pravidel corporate governance. O událostech ohledně ČRa i o svých krocích informovala NETLA v tomto týdnu rovněž BCPP a KCP.

  „Pořad jednání valné hromady odpovídá šířeným spekulacím a dezinformacím ohledně záměru BIVIDEON B.V s ČRa a jejími majetkovými účastmi,“ uvedl Nicos Hadjilamprou, generální ředitel NETLA. „Vzhledem k informačnímu embargu ČRa a jejího majoritního akcionáře, společnosti BIVIDEON B.V., nám nezbylo, než ujmout se aktivního výkonu akcionářských práv dle práva ČR. Zásadní informace o budoucím vývoji ve společnosti a její restrukturalizaci musejí být dostupné všem investorům do akcií ČRa. V případě, že společnost neplní svou informační povinnost dobrovolně, jsme nuceni postupovat tímto krajním způsobem,“ dodal. Společnost NETLA MANAGEMENT LIMITED paří mezi významné a finančně silné globální investory aktivně působící na světových kapitálových trzích, včetně České republiky. V průběhu let 2001 až 2002 investovala rovněž do nákupu akcií ČRa.

  Politika mlčenlivosti, kterou ČRa aplikuje od doby jejího převzetí BIVIDEON B.V., výrazně ovlivnila rovněž události posledních několika dnů, když nezaujetí adekvátního a včasného stanoviska k pořadu jednání valné hromady zveřejněného poprvé pouze prostřednictvím londýnské burzy způsobilo lavinu neopodstatněných prodejních pokynů, strmý pád kursu akcií a následné pozastavení obchodování s akciemi. „Naše společnost se rovněž cítí vývojem posledních dnů poškozena a bude proto opětovně žádat dozorčí radu o prověření činnosti představenstva. Společně s dalšími akcionáři ČRa hodláme využívat veškeré další zákonné možnosti k ochraně našich akcionářských práv a investic, bude-li to třeba,“ uzavřel Hadjilamprou.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon NETLA-2.doc