Vydáno: 25.4.2014
UPS

Finanční výsledky UPS za 1Q 2014

  POČASÍ OVLIVNILO VÝSLEDKY UPS ZA 1Q 2014

  • Denní objem přepravy v USA se zvýšil o 4,2%
  • Mezinárodní provozní zisk stoupl o 12%
  • Denní objem mezinárodní přepravy poskočil o 7,9 % díky silnému evropskému růstu
  • E-commerce byla poháněna silnou poptávkou po řešeních pro lehké zásilky v USA
  • Volné cash flow dosáhlo výše 1,9 miliardy dolarů

  ATLANTA, USA, 25. dubna 2014 – UPS (NYSE:UPS) včera zveřejnila výsledy za první čtvrtletí 2014. Zředěný zisk na akcii dosáhl 0,98 dolarů, což představuje pokles o 0,06 dolaru ve srovnání s upravenými výsledky za první čtvrtletí 2013. Provozní zisk za dané čtvrtletí činil 1,5 miliardy dolarů, což představuje pokles o 106 milionů dolarů ve srovnání s upravenými výsledky předchozího roku. Neobvykle nevlídné počasí silně ovlivnilo provozní zisk o přibližně 200 milionů dolarů, v důsledku zvýšených nákladů a pomalejšímu růstu příjmů. Průměrný denní objem přepravy zásilek v USA vzrostl o 4,2%, a to zejména díky velkým odesílatelům z oblasti e-commerce využívajících řešení pro odloženou přepravu lehkých zásilek.

  Provozní marže u segmentu mezinárodní přepravy se rozšířila na 14,0 %, s růstem objemu denní přepravy ve výši 7,9 %. Segment Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava vykázal zlepšení provozního zisku a rozšíření marží.

  Za první čtvrtletí 2013 UPS oznámila zředěný zisk na akcii ve výši 1,08 dolaru, což zahrnuje 36 milionu dolarů zisku po zdanění v souvislosti s dříve plánovanou akvizicí TNT.

  “Ekonomika USA byla do značné míry negativně ovlivněna nepříznivými povětrnostními podmínkami v prvním čtvrtletí, což vedlo k nižším provozním výsledkům UPS ve srovnání s předchozím rokem,“ uvedl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „Segmenty Mezinárodní přeprava a Dodavatelský řetězec a nákladní přeprava těžily z pozitivního impulsu během čtvrtletí, kdy zákazníci využily strategické investice UPS realizované s cílem posílení portfolia.“

  Cash Flow

  Za období tří měsíců (k 31. březnu) UPS vykázala 1,9 miliardy dolarů ve volném cash flow. Společnost vyplatila dividendy ve výši 596 milionů dolarů, což představuje navýšení o 8,1% na akcii oproti předchozímu roku, a dále odkoupila 6,8 milionu akcií za přibližně 660 milionů dolarů.

  Zásilková přeprava v USA

  Příjmy ze zásilkové přepravy v USA se oproti stejnému období v předchozím roce zvýšily o 2,6 %, na 8,5 miliardy dolarů. Denní objem přepravy vzrostl o 4,2 %, zejména díky službám UPS SurePost a UPS Second Day Air.

  Segment dosáhl provozního zisku 927 milionů dolarů, což je o 158 milionů dolarů méně než loni, přičemž důvodem byla obzvláště tuhá zima. Společnost ve sledovaném čtvrtletí zaznamenala propad na straně příjmů a dodatečné náklady v důsledku významných výpadků sítě ve více než polovině pracovních dní. Oproti loňskému roku tak podstatně vzrostly náklady na přesčasy, dopravu a odklízení sněhu. Provozní marže se zmenšila o 220 bazických bodů na 10,9%.

  Tržby na jednu zásilku poklesly oproti předchozímu roku o 1,5 % v důsledku změn ve struktuře klientů i produktů a nižším palivovým příplatkům. Struktura produktů byla i nadále ovlivněna rychlým růstem služby UPS SurePost. Tu využívá stále více internetových obchodů, které jejím využitím vycházejí vstříc zákazníkům, pro něž hraje velkou úlohu cena.

  Mezinárodní přeprava

  Tržby v segmentu mezinárodní přepravy si polepšily o 5,0 %. Provozní zisk dosáhl 438 milionů dolarů, o 12 % více oproti upraveným výsledkům za loňský rok. Provozní marže vzrostla na 14 % díky zvýšené efektivitě sítě a zlepšené přepravě v rámci jednotlivých zemí.

  Segment zaznamenal 24% nárůst provozního zisku v porovnání s loňským rokem, kdy dosáhl 352 milionů dolarů. Provozní zisk odráží vliv 39 milionů dolarů zaúčtovaných v roce 2013 v souvislosti s nerealizovanou akvizicí společnosti TNT.

  Objem exportních zásilek vzrostl o 7,7 % díky 15% nárůstu v Evropě a mírnému zlepšení v Asii a Americe. Přeshraniční přeprava v Evropě i nadále rapidně rostla s tím, jak zákazníci přecházeli na celoevropskou distribuci s pomocí služeb UPS.

  S cílem podpořit silný růst v rámci Evropy i mezikontinentální obchod společnost oznámila dokončení rozšíření svého hubu pro leteckou přepravu v Kolíně nad Rýnem. Investicí 200 milionů dolarů jeho kapacita vzrostla o 70 %.

  Vnitrostátní přeprava mimo USA vzrostla o 8,1 %, a to hlavně díky růstu v Evropě a Kanadě. Polsko s růstem více než 20 % vedlo mezi evropskými zeměmi, silnými zisky přispěly Německo i Spojené království.

  Průměrný výnos ze zásilky poklesl o 2,1 % v důsledku změny ve struktuře služeb, kdy neprémiové exportní služby poskočily o 13 %, což zastínilo zlepšený růst v oblasti prémiových služeb.

  Dodavatelské řetězce& Nákladní přeprava

  Provozní zisk v tomto segmentu se zvýšil o 3.5 % na 148 milionů dolarů. Provozní marže vzrostla o 30 bazických bodů na 6,8 %, a to díky růstu v divizích Forwarding a Distribution.

  Díky tomu, jak se divize Forwarding vypořádala se změnami na trhu, vykázala za první čtvrtletí zlepšení provozního zisku i marže. Mezinárodní letecká přeprava rostla co do počtu i objemu zásilek, což vyvažovalo nižší příjmy za libru nákladu. Námořní přeprava a zprostředkovatelské služby (Ocean Freight and Brokerage) vykázaly zlepšení na straně příjmů i provozního zisku.

  Růst v oborech maloobchod a zdravotnictví přispěly k navýšení tržeb v distribuci. Provozní zisk se během čtvrtletí zvýšil o více než 10 % navzdory dodatečným nákladům na expanzi.

  Příjmy nákladní přepravy (UPS Fright) mírně vzrostly díky 3,1% zlepšení příjmů LTL (malých zásilek) za hundredweight (přibližně 50 kg). Celková tonáž i provozní zisk byly negativně ovlivněny velmi nepříznivým počasím.

  Výhled

  „V tomto čtvrtletí byl potenciál našich základních služeb zastíněn nepřízní počasí,“ uvedl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „Pozitivní trendy v našem oboru jsou pro nás povzbuzující a očekáváme, že po zbytek roku bude firma výkonná, jak jsme původně plánovali. Nicméně vzhledem k náročnému začátku roku 2014 očekáváme, že zředěný zisk na akcii skončí na spodní hranici našeho celoročního výhledu v rozsahu 5,05 až 5,30 dolarů.“

  UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com/RSS.

Kontakt: