Vydáno: 9.8.2004
Reckitt Benckiser

Slovenská obchodná inšpekcia: Reklama na Calgon je pravdivá

    Bratislava 9. augusta 2004 – Spoločnosť Reckitt Benckiser obdržala záverečnú správu Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), podľa ktorej nebola reklama na výrobok Calgon tabs klamlivá. Tvrdenie, že tento výrobok je pri ochrane práčky pred vodným kameňom v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi účinnejší, preverovala SOI na základe podnetu Asociácie spotrebiteľov Slovenska (ASS). Záverečná správa SOI potvrdzuje pôvodné stanovisko spoločnosti Reckitt Benckiser, ktorá tvrdila, že účinok výrobku deklarovaný v reklame nie je možné preukazovať skúšobnou metódou zvolenou ASS. SOI preto nariadila nové testovanie v akreditovanom laboratóriu. To preukázalo, že výrobky značky Calgon sú v porovnaní s lacnejšími zmäkčovačmi pri ochrane pred vodným kameňom účinnejšie a údaje o kvalite výrobkov Calgon prezentované výrobcom na obaloch i v reklamách sú preto opodstatnené.

    „O kvalite nášho výrobku sme nikdy nepochybovali,“ komentoval výsledok šetrenia obchodnej inšpekcie Paul Karafotas, riaditeľ spoločnosti Reckitt Benckiser pre Českú a Slovenskú republiku. „Spotrebitelia môžu Calgonu aj naďalej plne dôverovať. Verejné prehlásenie SOI to potvrdilo. Dôvera spotrebiteľov v naše produkty a pravdivosť našich reklám je pre našu spoločnosť kľúčová. Z tohto pohľadu je pre nás nezávislé stanovisko SOI veľmi dôležité,“ dodal Karafotas.

    Podnet k preskúmaniu reklamy na Calgon podala ASS vlani 3. novembra a opierala ho o výsledky analýz autorizovanej skušobne VÚTCH – Chemitex Žilina. Tá testovala zmäkčovací účinok vzoriek štyroch výrobkov, ale nemerala účinnosť ochrany proti usadzovaniu vodného kameňa v práčkach.

    „Preverením účinkov prostriedkov určených k ochrane práčky prostredníctvom laboratórnych testov bola preukázaná vyššia účinnosť výrobkov Calgon, vo vzťahu k zabraňovaniu usadzovania vodného kameňa na výhrevnom telese oproti iným obdobným aditívam. Výsledky laboratórnych testov potvrdili pravdivosť uvádzaných údajov o deklarovanom účinku prostriedkov Calgon. V dôsledku tejto skutočnosti SOI pri posudzovaní predmetu podnetu – klamlivej a zavádzajúcej reklamy výrobkov Calgon – dospela k záveru o neopodstatnenosti podnetu,“ uvádza sa v stanovisku SOI z 28. júla 2004. Kompletná záverečná správa SOI je k dispozícii na internetových stránkach inšpekcie www.soi.sk.

Kontakt: