Vydáno: 23.11.2009
DBM

Blbá nálada se ani bankovnímu sektoru nevyhnula

  Praha 23. listopadu 2009 – Bankovní sektor v Česku není ohrožen finanční krizí, ale negativním naladěním klientů a jejich rozčarováním nad nevolí bank podpořit podnikatelský sektor právě v době krize. Ukázal to říjnový průzkum, který rok po začátku ekonomické krize mezi čtenáři anglicky psaného internetového zpravodaje Final Word (FW) spolu se společností Fleet Sheet provedla agentura Donath-Burson-Marsteller (DBM). Zejména vysoká opatrnost českých bank v posuzování klientů, jejich potřeb i projektů, jim v hodnocení nastavila dost nepřívětivé zrcadlo.

  „S ohledem na funkční postavení a profesní složení oslovené skupiny respondentů byly otázky v našem průzkumu velmi provokativní. Šlo nám totiž o to, abychom zachytili naladění respondentů co nejpřesněji,“ vysvětluje spoluautor průzkumu Petr Blažek, Strategic Communications Director agentury DBM. Průzkum byl zaměřen na stabilitu bankovního sektoru, na hrozby a příležitosti pro banky a na společenskou odpovědnost bankovních domů. Součástí rozsáhlého dotazníku bylo i hodnocení největších bank na trhu a jejich nabídky.

  Co se stability bank týče, respondenti vidí jako rizikové faktory možný odliv prostředků k mateřským společnostem, špatné úvěry podnikům, zvláště developerům, i toxická aktiva. Největší hrozbou jsou pro všechny skupiny low-cost banky, za největší hrozbu v byznys segmentu je jednoznačně považováno úvěrování podniků uvnitř nadnárodních skupin. Většina respondentů očekává v bankovním sektoru další konsolidaci.

  V oblasti bankovních služeb respondenti vykazují extrémně kritické postoje, když výraznou většinou souhlasí i s agresivně formulovanými tvrzeními. Například přes tři čtvrtiny respondentů reagovalo „ano“ nebo „spíše ano“ na tvrzení „Klienti jsou zajatci bank, a ty toho zneužívají“. U tvrzení „Neochota bank úvěrovat podniky pramení z neschopnosti bank rozlišit perspektivní klienty a projekty“ to bylo dokonce téměř 80 procent respondentů.

  „Že české banky nepovedou mezi veřejností v hitparádě popularity, jsme očekávali. Ale jak negativně vnímají banky zástupci světa byznysu – čtenáři FW, nám vyrazilo dech. V průzkumu se dokonce téměř 70 procent respondentů vyslovilo pro to, aby se o bankovní trh důkladně zajímal antimonopolní úřad,“ konstatuje Petr Blažek.

  Průzkum zahrnoval také hodnocení největších bank na trhu a jejich nabídky podle deseti kritérií. Zjištěné rozdíly byly jen malé. „Zástupci světa byznysu házejí všechny velké banky do jednoho pytle. Ani to není pro bankovní trh dobrá vizitka,“ uzavírá Petr Blažek.

  Podrobné informace o výsledcích průzkumu naleznete v přiložené závěrečné zprávě nebo na www.dbm.cz

Kontakt: