Vydáno: 30.4.2009
Lufthansa

Snížená poptávka v prvním čtvrtletí ovlivnila zisky společnosti Lufthansa

  Společnost v prvních třech měsících zaznamenala ztrátu 44 milionů eur

  Společnost Deutsche Lufthansa AG zaznamenala v tradičně těžkém období prvních třech měsíců nového roku provozní ztrátu 44 milionů eur. V letošním roce tak největší německá aerolinka v důsledku celosvětové krize nebyla schopna dostát loňskému rekordnímu výsledku. „Současná krize vyvíjí tlak na naše zisky,“ řekl Stephan Gemkow, CFO společnosti Lufthansa, k výsledkům za první čtvrtletí. „Společnost však stojí na pevných základech a disponuje správnými nástroji, aby se krizi bránila. Nyní se ukáže, kdo je připraven a schopen efektivně reagovat na současné těžké podmínky. Lufthansa je silná společnost a kurz si udrží i v těžkých časech.“

  Ohledně výkonu jednotlivých obchodních segmentů Gemkow uvedl: „Naše strategie orientovat se na udržitelné navyšování hodnoty se nezměnila. Lufthansa těží ze široké škály obchodních segmentů. Naši klíčovou činnost rozvíjíme expanzí v oblasti přepravy pasažérů a posilováním našich partnerství a aliancí tak, abychom ze současné těžké situace vyšli silnější, než kdy předtím.“ Segment přepravy cestujících se musel kvůli hospodářské recesi a následnému snížení příjmů z přepravy vypořádat se zřetelným poklesem provozního výsledku. Vlivem přetrvávajícího poklesu poptávky byla dále snížena přepravní kapacita. Přeprava zboží v prvních třech měsících vykázala výrazný pokles příjmů i provozního výsledku. Společnost tomuto vývoji čelí redukcí kapacit, úsporami nákladů a zkrácením pracovní doby v Německu. Naproti tomu příjmy divize Lufthansa Technik vykázaly v prvním čtvrtletí nárůst. Díky rozhodnému dni pro výplatu dividend, který má vliv na ocenění zásob, však společnost vykázala nižší provozní výsledek v porovnání s prvním čtvrtletím loňského roku. Obtížné ekonomické podmínky způsobily pokles tržeb a provozního výsledku v oblasti IT služeb. Catering byl také ovlivněn poklesem poptávky, ale provozní výsledek se zvýšil částečně i díky jednorázovému efektu uzavřeného arbitrážního sporu.

  S přihlédnutím ke stále trvajícím špatným ekonomickým poměrům výkonná rada společnosti Lufthansa předpokládá pro letošní finanční rok pokles příjmů a výrazné snížení provozního výsledku celé skupiny oproti loňskému roku. Gemkow nicméně uvedl, že stále věří, že i v těchto podmínkách si Lufthansa bude schopna udržet výrazně pozitivní provozní výsledek.

  První čtvrtletí v číslech
  Příjmy společnosti Lufthansa v prvních třech měsících roku 2009 dosáhly 5 miliard eur, o 10,3 % méně než vloni. Příjmy z přepravy poklesly o 14,6 % na 3,8 miliard. Hlavním důvodem tohoto poklesu byl nižší počet cestujících i přepraveného zboží. Celkově se provozní příjmy společnosti snížily o 6,8 % na 5,8 miliardy eur.

  Provozní náklady se během prvních tří měsíců snížily na 5,9 miliardy eur. Hlavní vliv přitom měly nižší náklady na palivo, které dosáhly 739 milionů eur, což je o 31 % méně než ve stejném období loňského roku. Hlavní roli sehrály především změny v ceně paliva a jeho celkově nižší spotřeba. Nepříznivý vývoj kurzu a negativní výsledky hedgingu měly opačný efekt.

  Celkový provozní výsledek skupiny činil mínus 44 milionů eur, což je o 216 milionů méně než ve stejném období loňského roku. Ztráta se dá přičíst hlavně negativnímu vývoji v přepravě cestujících a zboží. Čistá ztráta společnosti byla 256 milionů eur; vloni přitom Lufthansa vykázala zisk 44 milionů eur.

  Investiční výdaje společnosti ve sledovaném období dosáhly 664 milionů eur, z nichž 519 milionů firma vynaložila na rozšíření a modernizaci své flotily. Lufthansa získala 77 milionů eur za zbývající akcie společnosti Condor a splacením souvisejících půjček. Provozní cash flow činil 708 milionů eur. Čistá hodnota likvidních aktiv společnosti v prvním čtvrtletí dosáhla 46 milionů eur.

  Lufthansa Group
  leden – březen
  2009 2008*
  změna v milionech eur
  Tržby
  mil. €
  5 015
  5 588
  -573
  Z toho tržby z přepravy
  mil. €
  3 813
  4 467
  -654
  Zisk z provozních činností
  mil. €
  -64
  225
  -289
  Provozní výsledek
  mil. €
  -44
  172
  -216
  Zisková marže (uprav.)**
  %
  -0,6
  3,2
  Čistý zisk
  mil. €
  -256
  44
  -300
  Investiční výdaje
  mil. €
  664
  808
  -144
  Cash flow
  mil. €
  708
  741
  -33
  Zaměstnanci (k 31. březnu 2009)
  106 840
  106 307
  Výnos na akcii
  -0,56
  0,10
  -0,66
  *) Některé údaje za loňský rok byly upraveny se zřetelem ke změnám v oceňování dle IFRIC 13
  **) Provozní zisk plus zrušené rezervy dělené tržbami

  Kompletní zpráva o hospodaření v první čtvrtině roku 2009 je k dispozici na adrese: www.lufthansa.com/investor-relations.

Kontakt: