Vydáno: 6.8.2008
Karlovarské minerální vody

Mattoni: Smlouva se státem je v souladu se zákonem

  Praha/Karlovy Vary 6. srpna – Výrobce minerální vody Mattoni se důrazně ohradil proti tvrzením tisku zpochybňujícím soulad smluv uzavřených mezi Ministerstvem obrany ČR a akciovou společností Karlovarské minerální vody (KMV) se zákonem.

  „Naše smlouvy s ministerstvem i se státním podnikem Vojenské lesy a statky jsou v absolutním pořádku,“ uvedl Antonio Pasquale, předseda představenstva KMV. „Moc bych si přál, aby se stejnou odpovědností, s jakou přistupujeme ke smluvním vztahům s obchodními partnery, postupovala i média při informování veřejnosti. Na každého by měl platit stejný metr. Jenže na média se zřejmě žádná inspekce nevztahuje,“ dodal.

  V souvislosti se změnou lázeňského zákona si KMV v roce 2002 pronajaly pozemky ve správě ministerstva obrany, na nichž se nacházely některé vrty, které již KMV vlastnily. Platnost původní smlouvy byla v souladu se zákonem 5 let a v současnosti se prodlužuje smluvními dodatky vždy o jeden rok. Po zavedení pozemků vojenských újezdů do katastru nemovitostí došlo v závěru roku 2002 k převodu některých z nich na státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (VLS). Větší část aktivních vrtů se nyní nachází na pozemcích spravovaných státním podnikem VLS, na které se ustanovení zákona o maximální délce pronájmu „státních“ pozemků nevztahuje. Proto mohla být po přechodu majetkových práv k pozemkům na VLS uzavřena s KMV smlouva na 49 let.

  Jen za poslední rok bylo podle smlouvy s VLS zaplaceno státu celkem 3 855 822,- Kč a MO ČR celkem 318 265,50 Kč. Celkový roční přínos státu tedy činí 4 174 087,50 Kč. Roční nájemné za jinak obtížně využitelné lesní a ostatní plochy je sjednáno v nadstandardní výši převyšující více než stonásobně jejich katastrální hodnotu. Smlouvy obsahují inflační doložku a zavazují nájemce k placení daně z nemovitostí cestou pronajímatele.

  Podle MO ČR bylo při uzavírání nájemní smlouvy třeba brát zřetel i na úplatný převod vlastnického práva k původním vrtům přírodní minerální vody Mattoni. To přešlo na KMV jako součást smlouvy o prodeji podniku, uzavřené 1. října 1993 mezi Fondem národního majetku České republiky a společností Karlovarské minerální vody. Stejnou pozornost bylo tehdy nutné věnovat i ustanovením dohody mezi Českou a Italskou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic.

  Vlastníkem vrtů a jejich veškerého vybavení a zařízení jsou KMV. Vybudování vrtů s příslušenstvím si vyžádalo stamilionové investice vynaložené v dobré víře s důvěrou v řádně uzavřené smluvní vztahy jak se státní exekutivou, tak se státním podnikem. Smluvní vztahy k pozemkům státu, na nichž se vrty KMV nacházejí, plně respektují platnou legislativu a znamenají zajímavý ekonomický přínos státu za jinak obtížně využitelný majetek.

Kontakt: