Vydáno: 21.11.2001
Medical Healthcom

Evropské centrum pro mezilidskou komunikaci

  Praha 21. listopadu 2001 – Poruchy a vady mezilidské komunikace bude zkoumat a léčit Evropské centrum péče o hlas, řeč a sluch, které zahájí svou činnost v Praze pod záštitou Unie evropských foniatrů. Výzkum a vývoj nových vyšetřovacích metod a léčebných postupů může pomoci 45 milionům lidí, kteří jsou jen v Evropě těmito poruchami postiženi. V České republice je jich více než 750 tisíc, z toho 350 tisíc dětí, u nichž poruchy hlasu, řeči a vady sluchu mají důsledky nejzávažnější. Evropské centrum vzniká na půdě současného privátního zařízení Medical Healthcom s.r.o.
  To už nyní svou činností plní některé úkoly nového projektu. Léčebně preventivní péči ročně poskytuje toto zařízení téměř jedenácti tisícům pacientů z Prahy a dalších míst České republiky již deset let.

  „Poruchy mezilidské komunikace se podepisují na ekonomickém a sociálním postavení pacienta i jeho rodiny,“ řekl doc. MUDr. František Šram, CSc., autor projektu Evropského centra. „Proto chceme zaměřit své síly na odhalení způsobů, jak je včasně diagnostikovat a okamžitě léčit. Jejich pozdní zjištění znesnadňuje a někdy i znemožňuje úpravu postižených funkcí. Získané statistické údaje pro nás navíc budou nesmírně cenným vědeckým podkladem, který přispěje ke snížení nákladů na tuto péči ve zdravotním i sociálním odboru,“ dodal Šram.

  Projekt Evropského centra, na kterém se podílí přední čeští i zahraniční odborníci v oboru foniatrie, se těší široké podpoře odborné a laické veřejnosti. V dopise ho podpořil i prezident Václav Havel: „Projekt, který tak komplexním způsobem řeší problematiku mezilidské komunikace a nabízí postiženým s poruchami hlasu, řeči a vadami sluchu naději na plnohodnotný život, pokládám v dnešní době za mimořádně významný.“

  Evropské centrum péče o hlas, řeč a sluch bude samostatným neziskovým zdravotnickým zařízením. Jeho chod počítá s financováním z více zdrojů, především z grantů a dotací. Později by mělo být ekonomicky soběstačné.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Zuzana Kováčová
  GSM: 0602/389164
  TEL: 02/2421 1220
  FAX: 02/2421 1620
  EMAIL: zuzana_kovacova@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Foniatrie_CR.doc