Vydáno: 12.3.2012
IPVIC

IPVIC: V Německu retroaktivita neexistuje

  Praha 12. března 2012 – Mezinárodní sdružení solárních investorů IPVIC, do něhož patří kromě českých i několik německých právnických a fyzických osob, dnes veřejně ocenilo způsob, jakým německá vláda přistupuje ke změnám regulace tamní solární energetiky. Veškeré změny se týkají výhradně nových projektů. Německá vládní koalice se totiž dohodla na snížení podpory pro nové střešní instalace od dubna a pro nové solární parky od července 2012. Změna ve výši podpory pro nové fotovoltaické elektrárny odráží měnící se situaci na německém energetickém trhu, přičemž však zcela respektuje podmínky garantované stávajícím solárním projektům v minulosti.

  „Hlavním rozdílem mezi českým a německým přístupem je ten, že německá vláda nikdy nezavedla žádná retroaktivní opatření proti existujícím solárním elektrárnám,“ říká Frank Schulte, generální sekretář sdružení IPVIC. Německý příklad ukazuje, že změny v podpoře pro fotovoltaiku mohou být postupné, citlivé, předvídatelné a všem srozumitelné. „Mají-li investoři investovat své finanční prostředky a přispívat k ekonomickému růstu, potřebují mít v každém oboru, nejen v solární energetice, dlouhodobě transparentní a stabilní podmínky i regulatorní rámec,“ dodává Schulte.

  Německo ve svém rozhodnutí uzavřít jaderné elektrárny a modernizovat svou energetiku vsadilo na obnovitelné zdroje, zejména větrné a solární elektrárny. V poslední době začalo postupně revidovat stupeň podpory pro fotovoltaiku. Po protestech výrobců solárních panelů a významného odborového svazu IG Metall se však německá vláda rozhodla tempo změn přibrzdit.

  Narozdíl od Německa však Česká republika na samém konci roku 2010 účelově retroaktivně zavedla speciální odvod pro solární elektrárny uvedené do provozu v letech 2009 a 2010. Právě z toho důvodu již mnoho investorů, včetně některých členů IPVIC, zahájilo právní kroky podle českého i mezinárodního práva s tím, že retroaktivní změny související legislativy významně poškodily jejich investice učiněné v dobré víře a v důvěře ve stabilitu českého podnikatelského prostředí.é v 

  O IPVIC
  International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružení mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německá firma Voltaic Network GmbH, lucemburská společnost Radiance Energy Holding, švýcarská firma Antara Solar nebo německý soukromý investor Milos Schubert. Aktuálně má sdružení celkem 16 členů.

Kontakt: