Vydáno: 18.6.2012
BILLA SR

Vajíčka a sekaná v predajniach BILLA sú v poriadku

    V súvislosti s výskytom vajec nakazených salmonelózou a Farmárskou pečenou sekanou kontaminovanou baktériami listérie spoločnosť BILLA dnes potvrdila, že odoberá vajíčka len od takých dodávateľov, ktorých prevádzkarne sú schválené a kontrolované Štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Kvalita výrobkov je jej najdôležitejšou požiadavkou na dodávateľov. Výrobok Farmárska pečená sekaná od libereckej firmy RAVY CZ spoločnosť Billa vo svojich predajniach takisto neponúka. Všetky potravinárske výrobky v predajniach BILLA sú podrobované dôsledným pravidelným námatkovým kontrolám a laboratórnym testom a všetky výsledky kontrol vajíčok a mäsových výrobkov sú dlhodobo bez výhrad.

Kontakt: