Vydáno: 4.8.2016
UPS

Společnost UPS dosáhla svého cíle najet 1 miliardu čistých mil dříve

  „Pojízdná laboratoř“ čítající více než 7200 vozidel na alternativní pohon pomáhá přinášet inovace do oblasti udržitelnosti a urychlovat jejich tržní přijetí

  ATLANTA, 2. srpna 2016 – Společnost UPS (NYSE: UPS) dnes oznámila, že její flotila na alternativní pohon, využívající pokročilých technologií dosáhla svého cíle najet 1 miliardu mil o rok dříve než bylo plánováno a získala mnoho cenných poznatků za 10 let od uvedení své "Pojízdné laboratoře". Dlouhodobý závazek společnosti UPS k udržitelnosti přetváří komerční přepravu a logistiku, pobízí růst trhu s čistými palivy a pohání zásadní technické pokroky. Pokroky společnosti v oblasti udržitelnosti podrobněji popisuje dnes vydaná 14. výroční Zpráva o udržitelnosti.

  „V oblasti udržitelnosti jsme měli veliký cíl a rozhodli jsme se využít naší Pojízdné laboratoře naplno a najezdit 1 miliardu čistých mil ve vozidlech na alternativní paliva – což odpovídá více než 4 000 cest na měsíc,“ říká předseda správní rady a výkonný ředitel společnosti UPS David Abney. „Přestože je dosažení tohoto cíle pro nás něčím novým, závazek naší společnosti hledat alternativní paliva se datuje již do 30. let 20. století, kdy společnost UPS testovala elektrická vozidla. Zaměstnáváme více než 100 000 řidičů, kteří ročně najezdí více jak 3 miliardy mil. Naše budoucnost závisí na schopnosti uspokojit rostoucí poptávku po mezinárodním obchodu a zároveň na snížení našeho vlivu na životní prostředí.“

  Společnost UPS prohloubila svůj závazek vůči alternativním palivům v roce 2012, kdy si stanovila za cíl najezdit 1 miliardu mil ve vozidlech na alternativní paliva do konce roku 2017. Protože jsme tohoto cíle dosáhli o rok dříve, probíhá v současné době výměna přibližně 12 procent vozidel na tradiční naftový a benzinový pohon, která společnost UPS dříve používala, za vozidla na alternativní paliva včetně obnovitelného zemního plynu a nafty.

  „Otázkou nebylo, zda budeme alternativní paliva používat,“ říká viceprezident oddělení globální energie a zásobování společnosti UPS Mike Whitlatch. „Místo toho jsme se ptali: ‚Jaký je nejlepší způsob používání alternativních paliv pro společnost UPS a životní prostředí ?‘ Po více než 10 letech úsilí najezdíme dnes po celém světě každý pracovní den více než 1 milion mil ve vozidlech na alternativní paliva s využitím moderních technologií.“

  Společnost UPS testuje prostřednictvím své pojízdné laboratoře, která čítá více než 7200 vozidel, jak nejlépe využít benefity, které přináší alternativní paliva a moderní technologie na různých trasách a v různých geografických podmínkách. UPS zavádí inovace v oblasti udržitelnosti po celém světě od zastaralého pedálového pohonu a elektrických jízdních kol v hustě osídlených oblastech, jako jsou například Londýn a Hamburk, přes hybridní vozidla v USA až po využití zemního plynu, obnovitelného zemního plynu a propanu.

  „Největší světové, městské aglomerace zavádějí zóny s nulovými výfukovými emisemi a společnost UPS je o krok napřed díky investicím do moderních technologií a vytváření flotily budoucnosti pro komerční doručování,“ řekl Abney.

  Od roku 2009 do konce roku 2016, investice společnosti UPS do alternativních paliv, vozidel, čerpacích stanic a moderních technologií bude činit více než 750 milionů USD. Tyto nepřetržité investice společně s podpůrnými vládními politikami a kooperativními partnery pomohly rozšířit vývoj a používání alternativních paliv, vozidel a infrastruktury do celého světa.

  Postupem času UPS získala mnoho cenných zkušeností, které mohou být pro ostatní společnosti vodítkem, jak investovat do oblasti udržitelnosti s návratností v dlouhodobém horizontu:

  • Podpora inovací. To, co původně začalo jako "přístup k problému" se vyvinulo v ekosystém inovací a pokroku, který byl utvářen úzkou spoluprací s dodavateli, politiky a ostatními zainteresovanými subjekty. V této výzvě k udržitelnému rozvoji uplatnila UPS své odborné znalosti z oblasti logistiky a využila flotily čítající 100 000 vozidel pro zavádění inovací v oblastech technologií, trhu a infrastruktury, díky kterým jsou čistější paliva a technologie ekonomicky dostupnější.

  • Přizpůsobit se a upravit řešení na míru. To nejlepší řešení není vždy dokonalé řešení. Paliva a vozidla, která fungují v jedné oblasti nebo v určitém nastavení, nemusí dávat smysl v jiných podmínkách. Technologická omezení, rozsah, dostupnost infrastruktury, vládní politiky a místní cíle pro kvalitu ovzduší hrají významnou roli při výběru typu vozidla a paliva.

  • Nic nenahradí velká data z reálného prostředí. Prostřednictvím systému ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), který využívá telematiku a algoritmy flotily ke snižování počtu najetých mil, pozoruje společnost UPS 30 000 optimalizací tras doručení za minutu. Využití velkých dat v Pojízdné laboratoři UPS a její flotile bylo klíčové pro zlepšení výkonnosti a snížení nákladů. Po úplné implementaci systému ORION očekáváme, že společnost UPS sníží počet najetých mil o 100 milionů, sníží emise skleníkových plynů o 100 000 tun a ušetří 10 milionů galonů (37 850 000 litrů) paliva.

  • Vedení musí být k tomuto závazku důsledné a neoblomné. Dlouhodobé investice se nemusí z krátkodobého hlediska vyplatit. Ekonomické a tržní síly se neustále mění a politické prostředí, které je zásadní pro podporu investic a rozvoj infrastruktury, může být nepředvídatelné. Dosažení bodu, od kterého se najeté míle UPS flotily akumulovaly téměř exponenciální řadou, trvalo společnosti více než 10 let. K tomu by bez dlouhodobého závazku nemohlo dojít.

  • Spolupráce s partnery, propagace a hlášení úspěchů. Klíčem k úspěchu Pojízdné laboratoře bylo sdílení pokroku a vědomostí s klíčovými zainteresovanými stranami, spolupráce s vývojáři alternativních paliv a technologií, neziskovými organizacemi, státními institucemi a průmyslovými obchodními skupinami. Společnost UPS oznamuje pokrok v každoroční Zprávě o udržitelnosti a zahrnuje mimo jiné klíčové metriky, jako jsou emise CO2, spotřeba energie a počet najetých mil flotilou vozidel na alternativní paliva, která využívají moderní technologie. Tyto metriky dohromady demonstrují pozitivní vliv programů udržitelnosti společnosti UPS a společenské odpovědnosti.

  ***Další informace o iniciativách společnosti UPS v oblasti udržitelnosti naleznete na ups.com/sustainability. Mediální materiály (záběry, fotografie, videa atd.) jsou k dispozici zde.

  Informace o společnosti UPS
  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Společnost UPS se zavazuje dosahovat větší udržitelnosti provozu – pro zákazníky, životní prostředí a komunity, pro které po celém světě pracuje. Další informace o úsilí UPS naleznete na ups.com/sustainability. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: