Vydáno: 13.3.2018
DBK

Odborníci: Terasu u DBK není třeba bourat www.bouratjenesmysl.cz

  Praha 13. března 2018 – Terasa, která je integrální součástí historického architektonického řešení prostor u OC DBK, má být údajně bez náhrady zbourána. Z hlediska DBK je takový zásah nepřijatelný. Uzávěra prostor nařízená magistrátem v lednu bez důkladného a kvalifikovaného posouzení skutečného stavu ocelových konstrukcí už tak značně ztížila pohyb 90 tisíc lidí, kteří touto oblastí denně procházejí. Zásadním způsobem také zasáhla do ekonomických aktivit podnikatelských subjektů v bezprostředním okolí uzávěry.

  „I naší společnosti jde o zachování maximální bezpečnosti, ale jde i o komfort občanů,“ uvedl Miroslav Velfl, předseda představenstva akciové společnosti DBK. „Nařízení preventivních opatření jsme sice neradi, ale respektovali. Ukázalo se však, že byla přijata pouze podle principu předběžné opatrnosti bez seriózní důkladné analýzy, což ze spisu vedeném magistrátem jednoznačně vyplývá. Takový postup v nás vyvolal důvodné pochybnosti o jeho oprávněnosti,“ vysvětlil Velfl.

  Společnost DBK proto zadala vypracování aktuálního odborného statického posudku nezávislým statikem Markem Lukášem, který kvůli jednoznačnému závěru o dostatečné funkci ocelových konstrukcí navrhuje zprůchodnění uzavřené pasáže. Proto také na základě všech zjištění Lukáš ve svém statickém posudku konstatuje, že „Nosná konstrukce objektu terasy není v havarijním stavu a v žádném případě ji není nutné snést (zbourat)!“ Pro vyloučení všech pochyb se DBK ještě obrátilo na Znalecký ústav Fakulty stavební ČVUT s žádostí o supervizi statického posudku.

  V závěru předběžného expertního šetření Znaleckého ústavu se mimo jiné uvádí, že „na základě místního šetření, analýzy dostupných podkladů a dokumentů se jeví jako vysoce pravděpodobné, že závěry z posledních provedených průzkumů a navazující statický posudek provedený Ing. Markem Lukášem jsou ve své podstatě správné a nejvíce odpovídají skutečnému chování a působení konstrukce.“

  „Lze tedy dovodit, že má být pasáž neprodleně znovu zprůchodněna. Současně bude na jaře nutné započít s opravou a dosud zanedbanou údržbou včetně rehabilitace nosných ocelových konstrukcí,“ uzavřel Velfl.

  Navíc více než 45 podnikatelů a firem z Budějovické, kteří jsou rozhodnutím magistrátu vážně postiženi, adresovalo v těchto dnech pražské primátorce svou výzvu, aby se věcí začala neprodleně zabývat.

Kontakt: