Vydáno: 13.5.2009
IKEM

Televizní spot chce podpořit dárcovství orgánů v České republice

  Praha 13. května 2009 – Transplantcentrum IKEM ve spolupráci s Nadačním fondem Transplantace připravilo televizní spot na podporu transplantačního programu v České republice, který bude v rámci osvětové kampaně vysílat od 18. května 2009 Česká televize. Videoklip chce upozornit na problematiku dárcovství orgánů, která je hlavním faktorem limitujícím současnou transplantační medicínu. Je příčinou dlouhého setrvávání pacientů na čekacích listinách i toho, že se část pacientů transplantace vůbec nedočká. Na tuto kampaň navazuje rovněž jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami o zlepšení podmínek pro organizaci a realizaci dárcovství orgánů a o posílení celkového postavení transplantační medicíny ve společenském vědomí a v systému českého zdravotnictví. Autory scénáře televizního spotu jsou MUDr. Jiří Pešina a MUDr. Pavel Trunečka, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM; režisérem je Martin Hanzlíček. Mediálním partnerem projektu je Česká televize.

  V prvním pololetí loňského roku došlo k výraznému poklesu počtu zemřelých dárců orgánů, a to až o 30 %. Ten se projevil dramatickým snížením počtu transplantací orgánů provedených v loňském roce v ČR. Transplantcentrum IKEM, které u nás provádí přibližně 60 % všech orgánových transplantací, reagovalo na nepříznivou situaci osvětovou kampaní na podporu dárcovství orgánů, jejíž ústřední motiv vyjadřuje celoplošně vysílaný televizní spot. „Jen málokterá léčebná metoda dokáže nabídnout pacientům se smrtelným onemocněním tak vysokou naději na dlouhodobé a kvalitní přežití jako transplantace životně důležitého orgánu. Dárcovství a transplantace orgánů je na jedné straně závislé na informovanosti veřejnosti a lidské solidaritě a na druhé straně na správném fungování zdravotního systému včetně mechanismů úhrad péče o dárce a transplantačních výkonů,“ uvedl MUDr. Pavel Trunečka, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

  „Transplantace orgánů je jednou z nejúspěšnějších oblastí medicíny posledních desetiletí,“ zdůraznila MUDr. Eva Pokorná, CSc., prezidentka České transplantační společnosti a vedoucí lékařka Oddělení odběru orgánů Transplantcentra IKEM. „Přitom se jedná o standardní léčbu nemocných se selháváním životně důležitého orgánu,“ vysvětlila Eva Pokorná. V České republice bylo provedeno od roku 1966 do konce roku 2008 celkem 8024 transplantací ledvin, 1034 transplantací srdce, 1001 transplantací jater, 377 transplantací slinivky břišní (včetně Langerhansových ostrůvků) a 126 transplantací plic. V IKEM se provádějí transplantace ledvin, pankreatu, srdce, srdce a plic a jater u dospělých i u dětí mladších jednoho roku.

  Ročně se na celém světě provádí více než 65 tisíc transplantací ledvin, asi 20,5 tisíce transplantací jater, přes 5 tisíc transplantací srdce, více než 3 tisíce transplantací plic a okolo 2,5 tisíc transplantací slinivky břišní.

  Česká televize je mediálním partnerem osvětové kampaně Dárcovství orgánů. V rámci mediálního partnerství podporuje projekt především formou vysílání osvětových spotů na programu ČT1, ČT2 a ČT24. Hlavní část kampaně bude v celostátním vysílání uvedena od 18. 5. do 7. 6. 2009 na ČT1 a ČT2, dále se spoty objeví v termínu od 17. 8. do 6. 9. 2009
  a v období od 23. 11. do 6. 12. 2009. Kampaň bude v celostátním vysílání ukončena v lednu roku 2010.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Iva Dryáková
  GSM: +420 602 628 624
  E-mail: iva.dryakova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon TV_spot_transplantace.doc