Vydáno: 25.7.2013
UPS

UPS zveřejnila výsledky za 2. čtvrtletí 2013

  Ve druhé polovině roku očekává růst výnosů na akcii v rozmezí 4 – 13 %

  ATLANTA, 25. července 2013 – UPS (NYSE: UPS) zveřejnila doplňující informace týkající se výsledků za druhé čtvrtletí roku 2013. Celkové příjmy stouply o 1,2 procent v návaznosti na 5procentní růst denního objemu mezinárodní přepravy a nárůst přepravy na domácím trhu v USA o 1,9 procent. Zředěný zisk na akcii dosáhl 1,13 dolarů, což představuje nepatrný pokles v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

  V souladu s výhledem společnosti UPS očekává, že v roce 2013 se upravený rozředěný zisk na akcii bude pohybovat v rozmezí 4,65 až 4,85 dolarů, ve srovnání s 4,53 dolary v předchozím roce. Nárůst výnosů na akcii ve druhé polovině roku by se podle odhadů společnosti měl pohybovat mezi 4 a 13 procenty.

  „Tržní podmínky a preference odesílatelů zcela určitě ovlivnily nákladní a mezinárodní přepravu,“ uvedl Scott Davis, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UPS. „UPS se těmto novým podmínkám přizpůsobuje tak, aby ve druhé polovině roku dosáhla odpovídajících výsledků.“

  Konsolidované výsledky 2Q 2013 2Q 2012

  Tržby 13,51 mld. USD 13,35 mld. USD
  Provozní zisk 1,74 mld. USD 1,79 mld. USD
  Provozní marže 12,9 % 13,4 %
  Průměrný denní objem 15,7 mil. 15,4 mil.
  Zředěný zisk na akcii 1,13 USD 1,15 USD

  UPS za období tří měsíců (k 30. červnu 2013) v průměru přepravila denně 15,7 milionů zásilek, což představuje nárůst o 2,3 % oproti stejnému období předchozího roku.

  Hotovostní pozice

  Během šesti měsíců zakončených 30. červnem UPS vytvořila volné peněžní prostředky ve výši 2,5 miliard dolarů po zohlednění investičních výdajů, které dosáhly 990 milionů dolarů. UPS vyplatila dividendy ve výši 1,1 miliardy dolarů, což představuje nárůst na akcii o téměř 9 procent v porovnání s předchozím rokem. Zpětně skoupila 21,8 milionů akcií v přibližné hodnotě 1,8 miliardy dolarů.

  Zásilková přeprava 2Q2013 2Q2012
  na domácím trhu v USA

  Tržby 8,24 mld. USD 8,06 mld. USD
  Provozní zisk 1,13 mld. USD 1,13 mld. USD
  Provozní marže 13,7 % 14,1 %
  Průměrný denní objem 13,33 mil. 13,08 mil.

  Tržby zásilkové přepravy na domácím trhu v USA se ve druhém čtvrtletí zlepšily na 8,24 miliard dolarů, což představuje nárůst ve výši 2,3 procent. Provozní zisk divize byl v porovnání s loňským rokem relativně neměnný. Provozní marže činila 13,7 procent, lehce poklesla v důsledku změn v zákaznickém a produktovém mixu, růstu důchodových nákladů a meziročních srovnání plynoucích z časového rozvržení palivových příplatků.

  Celkové tržby na zásilku v zásilkové přepravě na domácím trhu v USA zaznamenaly nárůst o 0,3 procenta. Reagovaly tak na zlepšení základní sazby kompenzované výrazně nižšími palivovými příplatky, snížením průměrné hmotnosti a změny v zákaznickém a produktovém mixu.

  Denní objem přepravených zásilek se zlepšil o 1,9 procenta v porovnání se stejným obdobím loňského roku. Byl ovlivněn nákupy velkých zákazníků přes internet. Pokles objemu listovních zásilek vedl k 1,5procentnímu poklesu služby Next Day Air®. Zpomalení růstu objemu ovlivnila také probíhající jednání odborů.

  UPS k 25. červnu získala většinový souhlas řidičů nákladních aut pro národní rámcovou smlouvu. Zůstává otevřená doplnění místních dodatků s tím, že UPS Freight, společnost a řidiči se dohodli na prodloužení smlouvy.
  Mezinárodní přeprava 2Q2013 2Q2012

  Tržby 3,06 mld. USD 3,01 mld. USD
  Provozní zisk 451 mil. USD 454 mil. USD
  Provozní marže 14,7 % 15,1 %
  Průměrný denní objem 2,40 mil. 2.28 mil.

  Objem mezinárodní denní přepravy vzrostl o 5,0 procent a příjmy se zvýšily o 1,6 procenta na 3,06 miliardy dolarů. Denní přeprava zásilek do zahraničí se zvýšila o 5,0 procent, v čele s Evropou a Asií. Objem přepravených zásilek mimo domácí trh v USA vzrostl o 5,1 procenta ve srovnání s předchozím období.

  Zákazníci i nadále upřednostňovali levnější a pomalejší přepravu, což vedlo ke 3,4procentnímu poklesu příjmů z přepravy do zahraničí na zásilku, na neutrální měnové bázi. Výnosy byly ovlivněny také nižšími palivovými příplatky a zákaznickým mixem.

  Provozní zisk dosáhl 451 milionů dolarů. Přestože se provozní marže snížila o 40 bazických bodů na 14,7 procenta, představovala nejlepší výsledek v průmyslovém odvětví. Provozní marži ovlivnily meziroční měnové výkyvy a kolísání cen pohonných hmot, jakož i změna preferencí zákazníků, kteří upřednostňovali neprémiové produkty.

  Dodavatelské řetězce a UPS Freight 2Q2013 2Q2012

  Tržby 2,20 mld. USD 2.28 mld. USD
  Provozní zisk 159 mil. USD 202 mil. USD
  Provozní marže 7,2 % 8,9 %

  Tržby v segmentu dosáhly 2,20 miliard dolarů, což představuje pokles o 3,2 procent. Provozní zisk spadl na 159 milionů dolarů se 7,2procentní provozní marží. Pokles tržeb a provozního zisku byl způsoben především segmentem Forwarding.

  Výsledky segmentu Forwarding byly i nadále vystaveny tlaku, který souvisel s poklesem tonáže a výnosů negativně ovlivněných nižší poptávkou v rámci zaoceánských obchodních tras. Nižší provozní náklady nemohly vyvážit uvedené faktory.

  UPS Freight zlepšila příjmy, nicméně provozní zisk a marže mírně poklesla v důsledku nárůstu kompenzačních a benefičních výdajů.

  Tržby za distribuci se pohybovaly v oblasti jednomístných čísel. Růst generovaný zdravotnickými zákazníky byl kompenzován poklesem v oblasti high-tech. Rozšíření marže bylo tlumeno investicemi do technologií a infrastruktury realizovanými na podporu rostoucího sektoru zdravotnictví.

  Během uplynulého čtvrtletí UPS otevřela nová distribuční centra specializovaná na zdravotnictví v Louisville v Kentucky a v Chang-čou (Hangzhou) v Číně. Ta odpovídají nejmodernějším požadavkům a pro UPS představují rozšíření distribučních prostor zaměřených na zdravotnictví o zhruba 595.000 metrů čtverečních.

  Výhled

  „Výsledky UPS za druhé čtvrtletí zaostávaly za našimi očekáváními. Byly ovlivněny neuspokojivými výsledky nákladní přepravy a do jisté míry i nenaplněním cílů v segmentu Mezinárodní přepravy,“ řekl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „UPS se chce nyní zaměřit na naplňování dlouhodobé strategie a přizpůsobit se měnícím se tržním podmínkám.“

  „Přestože globální ekonomická očekávání pro druhou polovinu roku byla snížena, UPS očekává růst očištěného zředěného zisku na akcii v rozmezí 4 až 13 procent oproti stejnému období loňského roku,“ uzavřel Kuehn.

  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy zahrnující možnosti inovativního doručení zákazníkům na globálním trhu; usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. Své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je www.ups.com, korporátní blog naleznete na www.blog.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na www.pressroom.ups.com.

Kontakt: