Vydáno: 25.11.2002
CME

Akcie CME se vrací na NASDAQ

  Hamilton (Bermuda)/Praha 25. listopadu 2002 – Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že její akcie budou od 27. listopadu 2002 znovu obchodovány na americkém národním burzovním trhu NASDAQ.

  „Naše televizní stanice si vedou velmi dobře,“ prohlásil dnes Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Jak příjmy, tak i zisk před úroky, daněmi a odpisy (ukazatel EBITDA) se na všech trzích, na kterých působíme, zvyšují. Dosažené ziskové marže EBITDA jsou velmi slibné. CME se zase vrací na hlavní akciový trh. Slibujeme si od toho nejen zvýšení povědomí o našich akciích, ale i zvýšení jejich likvidity pro investory,“ dodal.

  V srpnu 1999 byla společnost CME zbavena svého práva podílet se prostřednictvím ČNTS na provozování a ziscích TV Nova v České republice. Stalo se tak v důsledku součinnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a některých dalších volených představitelů s Vladimírem Železným s cílem poškodit investici CME v ČR. Společnost CME následně zahájila arbitrážní řízení s Českou republikou na základě česko-americké smlouvy o vzájemné ochraně investic. První fáze tohoto arbitrážního řízení vyústila v částečný nález ve prospěch CME, podle kterého byla Česká republika shledána odpovědnou za porušení této smlouvy a za poškození společnosti CME. Druhá fáze tohoto řízení proti České republice skončila v listopadu 2002. V souladu s prvním nálezem arbitrážního tribunálu v něm společnost CME uplatnila požadavek na náhradu spravedlivé tržní hodnoty své investice v České republice ve výši 526,9 milionů dolarů plus úroky a náklady. Vynesení konečného nálezu lze očekávat v prvním čtvrtletí roku 2003. Česká republika částečný nález arbitrážního tribunálu napadla u švédského soudu. Sídlem arbitráže je v souladu se smlouvou právě Švédsko.

  Další informace včetně čtvrtletních a výročních zpráv o hospodaření společnosti jsou veřejnosti k dispozici v dokumentech, které CME pravidelně předkládá americké Komisi pro cenné papíry (SEC). Konečný výsledek arbitráže přitom může mít zásadní vliv na budoucí výhled společnosti i na budoucí cenu jejích akcií.

  Tuto tiskovou zprávu je třeba vnímat v souladu s výroční zprávou společnosti CME za loňský rok a čtvrtletními zprávami za první tři čtvrtletí 2002, které obsahují další informace o společnosti. Tyto zprávy jsou k dispozici na webových stránkách http://www.sec.gov/.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Nasdaq_cz.doc