Vydáno: 26.7.2019
UPS

Finanční výsledky UPS za 2. kvartál 2019

  UPS ZVEŘEJNILA VÝSLEDKY ZA 2. KVARTÁL 2019
  Provozní zisk rostl ve všech segmentech

  • Zisk na akcii ve 2. kvartálu 2019 dosáhl 1,94 USD; upravený* zisk na akcii 1,96 USD
  • Denní objemy na domácím trhu v USA narostly o více než 7 %; objemy přepravy u služby doručení letecky do druhého dne (Next Day Air) zaznamenaly prudký nárůst převyšující 30 %
  • Provozní zisk v USA se zvýšil o téměř 29%; na upraveném základě o 8 %
  • Provozní marže v Mezinárodním segmentu vzrostla na 18,9%; upravená marže dosáhla 19 %
  • Provozní zisk divize Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava byl navýšen o téměř 26 %; upravený provozní zisk překonal 10 %
  • Provozní hotovost dosáhla výše 4,2 mld. USD; upravený volný peněžní tok se pohyboval kolem 2,2 mld. USD
  • Společnost UPS znovu potvrdila výši upraveného zisku na akcii pro rok 2019 v rozsahu 7,45 až 7,75 USD


  ATLANTA – 24. července 2019 – Společnost UPS dnes oznámila výši upraveného zisku na akcii za 2. kvartál 2019, který dosáhl 1,96 USD. Společnost proměnila rostoucí poptávku po přepravních službách s doručením do druhého dne v silné finanční výsledky na domácím trhu v USA a posílila strategie zaměřené na odlehčení aktiv a osvědčené řízení nákladů v segmentech Mezinárodní přeprava a Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava.

  „Naše transformační iniciativy zvyšují efektivitu napříč celou síti a v kombinaci s našimi prorůstovými strategiemi dosáhla společnost UPS růstu zisku ve všech segmentech,“ uvedl David Abney, předseda představenstva a generální ředitel UPS. „Také jsme ohlásili velmi rozsáhlé zavádění nových produktů a služeb, jako jsou UPS My Choice for Business, rozšíření míst UPS Access Points a UPS Worldwide Economy, mimo jiné také pro malé a střední podniky, s cílem vytvářet další růst zisku.“

  Částky na upravené bázi nezahrnují náklady na transformační strategii. Upravené výsledky za 2. čtvrtletí 2019 nezahrnují platbu před zdaněním ve výši 21 milionů USD, resp. 0,02 USD na akcii po zdanění. Upravené výsledky za 2. čtvrtletí roku 2018 nezahrnovaly poplatek před zdaněním ve výši 263 milionů USD, resp. 0,23 USD na akcii po zdanění, primárně z důchodového programu UPS Voluntary Retirement Program.


  Konsolidované výsledky
  2Q 2019
  Upravené
  2Q 2019
  2Q 2018
  Upravené
  2Q 2018
  Příjmy
  18 048 mil. USD
  17 456 mil. USD
  Čisté příjmy
  1 685 mil. USD
  1 702 mil. USD
  1 485 mil. USD
  1 685 mil. USD
  Upravený zisk na akcii
  1,94 USD
  1,96 USD
  1,71 USD
  1,94 USD

  * „Upravené“ položky uvedené v tiskové zprávě jsou zpracovány bez ohledu na účetní zásady GAAP. Viz příloha tiskové zprávy pro diskusi o finančních metrikách, jiných než podle zásad GAAP, zahrnující sladění, která se snaží uvedeným zásadám co nejvíce přiblížit.

  Výsledky za celou společnost ve 2. kvartálu 2019:

  • Konsolidované příjmy vzrostly o 3,4 % na 18 mld. USD díky nárůstu průměrného denního objemu přepravy na domácím trhu v USA a díky kvalitnějším příjmům na měnově neutrální bázi v Mezinárodním segmentu.
  • Celkový provozní zisk vzrostl o téměř 21 %, resp. o 6,3 % na upravené bázi, s růstem ve všech segmentech.
  • Celková provozní marže byla rozšířena o 170 bazických bodů; upravená provozní marže o 30 bazických bodů.
  • Kapitálové výdaje za rok určené na vylepšení sítě činí přibližně 2,9 mld. USD.
  • Dividenda na akcii od začátku roku vzrostla o 5,5 % a společnost odkoupila 4,8 milionu akcií za přibližně 500 milionů dolarů.


  Přeprava na domácím trhu v USA

  Segment přepravy na domácím trhu v USA generoval výrazný nárůst objemu přepravy ve všech službách, v čele s více než 30% nárůstem objemu letecké přepravy s doručením do druhého dne (Next Day Air). K prudkému nárůstu poptávky po přepravních službách s doručením do druhého dne přispěl prudký nárůst poptávky po doručení od přepravců e-commerce.

  „Poptávka po rychlejším doručení představuje strukturální změnu v našem odvětví,“ uvedl Abney. „Na tuto očekávanou změnu reagujeme rozšířením naší letecké kapacity a modernizací naší sítě, které umožní, aby tento růst měl pozitivní dopad na ziskovost a aby UPS dobře reagovala na rostoucí potřeby trhu.“

  V tomto období rostla přeprava B2B i B2C. Společnost UPS také otevřela nová logistická centra s automatizovaným tříděním zásilek o rozloze více než 2 miliony čtverečních stop, což zlepšuje efektivnost a přispívá k pozitivnímu provoznímu přerozdělení.

  2Q 2019
  Upravené
  2Q 2019
  2Q 2018
  Upravené
  2Q 2018
  Příjmy
  11 150 mil. USD
  10 354 mil. USD
  Provozní zisk
  1 208 mil. USD
  1 226 mil. USD
  939 mil. USD
  1 135 mil. USD

  • Příjmy se zvýšily o 796 milionů USD, tedy o 7,7 % oproti 2. kvartálu 2018, a to díky zvýšené poptávce po leteckých službách u zákazníků ve zdravotnictví a maloobchodě.
  • Provozní zisk vzrostl o 28,6 %, resp. o 8 % na upravené bázi.
  • Provozní marže dosáhly 10,8 %, resp. 11 % na upraveném bázi.
  • Efektivita sítě se i nadále odrážela ve snižování růstu nákladů na zásilku, se stálým poklesem růstu jednotkových nákladů již třetí čtvrtletí po sobě.


  Mezinárodní přeprava

  Mezinárodní přeprava těžila z mimořádně flexibilní sítě a zacílení na růstové trhy v rámci rozmanité příjmové základny firmy. Segment dosáhl svého nejlepšího zisku za 2. čtvrtletí vůbec, rozšířil upravené provozní marže a současně se mu dařilo proplout oblastmi obchodní nejistoty.

  2Q 2019
  Upravené
  2Q 2019
  2Q 2018
  Upravené
  2Q 2018
  Příjmy
  3 505 mil. USD
  3 602 mil. USD
  Provozní zisk
  663 mil. USD
  665 mil. USD
  618 mil. USD
  654 mil. USD


  • Objem přepravy v tomto segmentu mírně poklesl v důsledku globálního makroekonomického tlaku a tvrdých meziročních srovnání, zatímco vývoz ve 2. kvartálu 2018 zaznamenal 9,5% růst.
  • Celkové tržby na zásilku klesly o méně než 1 %, po měnových úpravách však vzrostly o téměř 2 %.
  • Mezinárodní domácí tržby na zásilku vzrostly o 0,3 %, což představuje 5,6% nárůst na měnově neutrální bázi.
  • Provozní zisk vzrostl o více než 7 %, resp. o 1,7 % na upravené bázi.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Segment Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava zvýšil provozní zisk na více než 270 milionů USD, což představuje dvojciferný nárůst za čtvrtletí. Úspěšné řízení nákladů díky strategiím firmy zaměřeným na odlehčení aktiv přineslo silné finanční výsledky, zatímco tržby ovlivněny tlumeným obchodem.

  2Q 2019
  Upravené
  2Q 2019
  2Q 2018
  Upravené
  2Q 2018
  Příjmy
  3 393 mil. USD
  3 500 mil. USD
  Provozní zisk
  272 mil. USD
  273 mil. USD
  216 mil. USD
  247 mil. USD

  • Provozní marže vzrostla na 8 % na upraveném i neupraveném základě, a to díky jejich důslednému zavádění, disciplinovanému řízení nákladů a strategickým iniciativám, které se zaměřují na zajišťování vysoké úrovně služeb a na rostoucí vysoce kvalitní výnosy na trhu malých a středních firem.
  • Mezinárodní letecká nákladní přeprava dosáhla výrazného růstu zisku při poklesu tonáže, způsobený rozšířením rozpětí nákup/prodej.
  • Společnosti Coyote a Marken významně přispěly k provoznímu zisku.
  • Příjmy v nákladní přepravě na LTL (Less Then Truckload) vzrostly o 3,9 % se zaměřením jednotky na kvalitu příjmů.


  Výhled

  Společnost UPS poskytuje výhled na upravené bázi (neodpovídající účetním zásadám GAAP), není totiž možné předpovědět či odhadnout vliv budoucího tržního nacenění penzijních položek a dalších neočekávaných událostí. Ty jsou zahrnuty ve vykazovaných výsledcích podle GAAP a mohou být významné.

  „Společnost UPS navyšovala zisky ve všech obchodních segmentech,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „Náš výkon byl odrazem efektivity ovlivněné investicemi do naší sítě, úspěchem probíhajících iniciativ a naší schopností reagovat v neustále se měnícím prostředí. Očekáváme, že stejnou dynamiku budeme vykazovat v nadcházejících čtvrtletích.“

  • Celoroční upravený zředěný zisk na akcii pro rok 2019 se podle očekávání firmy bude pohybovat v rozmezí 7,45 až 7,75 USD.
  • UPS očekává, že upravený volný peněžní tok pro tento rok se bude pohybovat mezi 3,5 až 4 mld. USD s potenciálem dodatečného nárůstu díky iniciativám v oblasti pracovního kapitálu.
  • Efektivní sazba daně za celý rok 2019 se podle odhadu bude pohybovat mezi 22 až 24 %.
  • Upravený zředěný zisk na akcii ve 3. čtvrtletí bude podle očekávání těžit z řady položek, včetně jednoho provozního dne navíc a meziročních benefitů u Mezinárodní přepravy souvisejících s útlumem komodit v roce 2018, který by se neměl opakovat.
  • Transformační poplatky a tržní vyjádření důchodů nejsou zahrnuty v upraveném výhledu.


  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Společnost UPS byla časopisem Newsweek označen za nejvíce zákaznicky orientovanou americkou firmu (America’s Best Customer Service) v oblasti zasilatelství a distribuce; podle časopisu Forbes je firma Nejhodnotnější značkou v dopravě (Most Valuable Brand in Transportation); UPS je vysoce ceněna i podle dalších prestižních hodnocení – v oblasti sociální odpovědnosti podle žebříčku JUST 100, indexu Dow Jones Sustainability World a kvocientu Harris Poll Reputation. Informace o společnosti naleznete na ups.com nebo pressroom.ups.com a korporátní blog na longitudes.ups.com. Firemní online newsletter UPS Horizons zaměřený na trvalou udržitelnost je na ups.com/sustainabilitynewsletter. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici také prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.

Kontakt: