Vydáno: 7.11.2018
Best

Pokorný vs. Best: Spor ještě nekončí

    Praha 7. listopadu 2018 – Zítra se v 9:00 hodin uskuteční před Obvodním soudem pro Prahu 7 na Ovocném trhu, P1, další jednání v málo pochopitelném sporu advokáta Radka Pokorného proti Eriku Bestovi a firmě E. S. Best s.r.o., v němž se Pokorný jako soukromá osoba žalobou domáhá zákazu publikace článku zveřejněného v bulletinu „Final Word“ dne 26.října 2017 a náhrady nemajetkové újmy ve výši 200 tisíc Kč po každém ze žalovaných.

    Předmětem sporu jsou zejména Bestem prezentované názory ohledně možného vlivu Pokorného na výsledek tendru na výběr mýtného ve prospěch současného provozovatele mýtného systému společnosti Kapsch.

    „Toho, že jsem ve svém textu poukázal na možný nekorektní postup jedné ze stran tendru vůbec nelituji,“ uvedl v předvečer dalšího stání Erik Best.

    Soudkyně Marie Filippiová při srpnovém jednání vyzvala sporné strany ke smíru. Ukázalo se, že není možný. Nyní bude soudkyně rozhodovat o pozměněné žalobě, jejíž znění musel Pokorný upravit s ohledem na nesrozumitelnost původního žalobního návrhu, kterou konstatoval jak nadřízený Městský soud v Praze, tak mimo jiné i Ústavní soud v souvislosti se shodně znějícím návrhem Pokorného na nařízení předběžného opatření.

    „Oprávněnou kritiku přijímám s pokorou. V tomto ohledu jsem skutečně pokorný. Jsem ale přesvědčen, že jsem v ničem pověst advokáta Pokorného nepoškodil,“ uzavřel Best.

Kontakt: