Vydáno: 29.4.2015
UPS

Finanční výsledky UPS za 1Q 2015

  UPS HLÁSÍ V 1. ČTVRTLETÍ ZVÝŠENÍ ZISKU NA AKCII O 14 %

  • Ziskovost se zvýšila ve všech segmentech
  • Kvalitní cenotvorba podpořila vyšší výnosnost
  • Provozní zisk v mezinárodní přepravě vzrostl o 14 %, v USA o 11 %
  • Zisk v mezinárodní přepravě rostl díky nárůstu evropského exportu o 9,4 %
  • Zisk na neutrální měnové bázi vzrostl o 3,6 %
  • Potvrzený růst zisku na akcii v roce 2015 v rozmezí 6 až 12 %

  ATLANTA, USA, 29. dubna 2015 – Společnost UPS (NYSE:UPS) včera oznámila zředěný zisk na akcii za první čtvrtletí tohoto roku ve výši 1,12 USD, což je 14% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Provozní zisk vzrostl o 11 % na 1,7 mld. USD. K jeho růstu přispěly všechny tři obchodní segmenty. Zlepšení provozního zisku ovlivnily jak opatření zaměřené na řízení tržeb, tak značný nárůst zásilek v mezinárodní přepravě.

  Celkové vykázanétržby ve výši 14 mld. USD znamenají oproti stejnému období loňského roku nárůst o 1,4 %. Po zohlednění kurzových změn jde o nárůst tržeb o 3,6 %.

  „Výsledky prvního čtvrtletí byly příznivě ovlivněny interními opatřeními v oblasti investic a nákladů,“ uvedl David Abney, výkonný ředitel UPS. „Tyto změny jsou přínosem jak pro naše zákazníky, tak akcionáře. Jsme na nejlepší cestě dosáhnout vytyčených dlouhodobých finančních cílů.“

  Celkový objem přepravených zásilek vzrostl o 2,8 % na 1,1 mld. zásilek, přičemž klíčovou roli hrál nárůst evropského exportu o 9,4 %.

  Peněžní toky

  Během prvních tří měsíců, k 31. březnu, UPS vytvořila volné peněžní toky (cash flow) ve výši 2,4 mld. USD. Společnost vyplatila dividendy ve výši 636 mil.USD, což je oproti loňskému roku 9,0% nárůst zisku na akcii. UPS také za zhruba 680 mil. USD vykoupila více než 6,7 milionů vlastních akcií.

  Zásilková přeprava v USA

  Tržby zásilkové přepravy v USA za první čtvrtletí vyšplhaly o 3,8 % na 8,8 mld. USD. Denní objem přepravy vzrostl o 2,4 % díky 12% růstu služby Deferred Air a 7% růstu UPS SurePost. Nárůst objemu přepravy se zpomalil vzhledem k tomu, že společnost UPS se rozhodla neobnovovat některé smlouvy na přepravu s nižší výnosností.

  Celkové tržby na jeden balík vzrostly o 1,3 % zejména díky zvýšené výtěžnosti pozemní přepravy o 3,1 %. Zlepšení v oblasti základních sazeb více než vyrovnalo ztrátu přibližně 200 bazických bodů ze snížení palivových příplatků. Rozšíření objemového oceňování přepravy uvedeného 29. prosince loňského roku také přispělo k vyšší výtěžnosti.

  Provozní zisk se zvýšil na 1 mld. USD, což je 11% zlepšení oproti stejnému období loňského roku. Provozní marže se díky zlepšení produktivity zvýšila o 70 bazických bodů.

  Mezinárodní zásilková přeprava

  Provozní zisk u mezinárodní přepravy dosáhl 498 milionů USD, což představuje 14% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Ke zlepšení ziskovosti přispěly nárůsty objemů, iniciativy v oblasti cenotvorby a nižší palivové výdaje. Provozní marže vzrostla o 280 bazických bodů na 16,8 %.

  Celkové příjmy v mezinárodní přepravě dosáhly výše 3 mld. USD, na měnově neutrální bázi zaznamenaly čtvrtletní nárůst o 2,4 %, ve srovnání s vykázaným poklesem ve výši 5,0 %. K růstu příjmů přispěly také nižší palivové příplatky.

  Výnos z celosvětového exportu poklesl na měnově neutrální bázi na 5,2 %, přičemž pokles byl způsoben zejména snížením příjmů z palivových příplatků ve výši přibližně 300 bazických bodů. K poklesu výnosů přispěly rovněž změny produktového mixu a nárůst přepravy v rámci regionů.

  Exportní přeprava poskočila o 6,7 % vedená evropským růstem o 9,4 %. Objemy exportu UPS v Evropě rostly ročně přibližně o 9 % během posledních 10 let.

  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Tržby segmentu vzrostly o 1,3 % na 2,2 miliardy USD, přičemž růst posilovala především Distribuce a nákladní přeprava. Růst tržeb byl přibržděn směnným kurzem a sníženými tržbami z palivových příplatků. Provozní marže vzrostla na 6,9 % a generovala provozní zisk ve výši 151 milionů USD.

  Přes pokles tržeb, který byl ovlivněn změnami směnného kurzu a strategií při řízení tržeb, zaznamenala divize Forwarding zlepšení ziskovosti ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Přetížení přístavních terminálů na západním pobřeží USA představovalo závažný problém pro řadu zákazníků využívajících námořní nákladní přepravu. Díky flexibilnímu portfoliu umožnila UPS svým zákazníkům urychlit námořní přepravu, případně ji přesměrovat do přístavů, které přetížením přepravy nebyly dotčeny.

  Jednotka Distribuce vykázala značný růst. Čím dál více zákazníků ve zdravotnictví a maloobchodu si totiž uvědomuje výhody, které plynou ze zkušenosti UPS v oblasti dodavatelských řetězců. Provozní zisk a marže byly ovlivněny pokračujícími investicemi do technologií a infrastruktury.

  Tržby nákladní přepravy UPS vzrostly o 2,3% díky růstu LTL a služeb pozemní nákladní přepravy (Ground Freight). Nižší palivové příplatky byly vyváženy mírou růstu tržeb. Denní přeprava LTL narostla o 3,5 % oproti stejnému období předchozího roku.

  Výhled

  „Za dobrými výsledky napříč všemi třemi segmenty stojí pozitivní impulsy v mezinárodní zásilkové přepravě, zisky ovlivněné kvalitní cenotvorbou a zlepšení produktivity ve Spojených státech,“ uvedl Kurt Kuehn, finanční ředitel UPS. „Naše odhady pro rok 2015 zůstávají neměnné. Zisk na akcii se bude pohybovat v rozmezí 5,05 až 5,30 USD, což představuje růst oproti upraveným výsledkům za rok 2014 v rozmezí 6 až 12 %.“

  UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na Longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: