Vydáno: 8.1.2002
CME

Policie ČR: V případě „magických smluv“ jde o falza

  Praha 8. ledna 2002 – V novém znaleckém posudku zpracovaném pro Úřad vyšetřování Policie České republiky potvrdil Kriminalistický ústav původní závěry soudního znalce z roku 1999 o zřejmém antedatování tzv. „magických smluv“ mezi ČNTS a CET 21. Na jejich základě podala ČNTS na Vladimíra Železného trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestných činů podvodu, zneužívání informací v obchodním styku, poškozování cizích práv a porušování povinnosti při správě cizího majetku. Plné znění obou odborných posudků je vystaveno na internetové adrese www.cnts.cz

  Tzv. „magické smlouvy“ tvoří komplex smluv, o kterých Vladimír Železný informoval veřejnost na tiskové konferenci 14. 6. 1999 a které měly být datovány do období let 1996 až 1999. Společnost CET 21 tyto smlouvy předložila ČNTS po odvolání Vladimíra Železného z funkce ředitele ČNTS 19. 4. 1999. Smlouvy měly zásadním způsobem zpochybnit exkluzivní vztah společností ČNTS a CET 21 v neprospěch ČNTS.

  Revizní znalecký posudek Kriminalistického ústavu v Praze ve věci podezřelého Vladimíra Železného dovodil, že předložené tři originály sporných smluv „pravděpodobně nebyly vyhotoveny v datech, která jsou na nich uvedena, ale vznikly v kratším časovém úseku.“ Kriminalistický ústav podrobil zkoumání tři originály smluv datovaných do let 1996 a 1998. Jejich prozkoumáním byly zjištěny na všech listech drobné individuální markanty, které potvrzují, že všechny předložené listy byly vytištěny na stejném zařízení v období mezi 24. 11. 1998 a 5. 5. 1999. Smlouvy předložené společností CET 21 a podepsané Vladimírem Železným, Josefem Alanem a Vlastimilem Venclíkem však měly podle data uvedeného na originálech pocházet ze 30. 11. 1996, 5. 1. 1998 a 30. 11. 1998.

  Znalecký posudek dále konstatoval některé další skutečnosti, které potvrzují antedatování těchto i dalších smluv, jejichž kopie zkoumal. „Aby tyto písemnosti vznikly v podobě, jak byly předloženy, by bylo nutno, aby se tři osoby k podepisování smluv sešly minimálně třikrát v průběhu dvou let,“ stojí v posudku. „Každá z nich by používala psací prostředek se skupinově shodnou náplní, podepisovala se stejným způsobem na písemnosti napsané stejným způsobem, vytištěné na jedné a téže tiskárně, za využití skupinově shodného papíru.“

  Kvůli transakci provedené zřejmě rovněž na základě antedatované smlouvy byl v případě nadace Astrona Vladimír Železný spolu se svým právníkem Alešem Rozehnalem již dříve obviněn z pokusu trestného činu poškozování věřitele.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon posudek_cz.doc