Vydáno: 8.10.2013
Trevos

To jsou paradoxy: Šikanou konkurenčních firem navrhovatel netratí

  Turnov 8. října 2013 – Se značným rozčarováním přijalo vedení turnovského výrobce průmyslových svítidel společnosti Trevos rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové o vrácení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 tisíc korun navrhovateli. Soud je zahájil na základě návrhu podaného čistě z šikanózních důvodů firmou Banccaros neexistujícím jednatelem, neexistujícím advokátem na základě zfalšovaného ověření podpisu. Bez ohledu na náklady, které poškozenému Trevosu s odvrácením insolvence vznikly, a bez ohledu na újmu na jeho dobré pověsti soud navrhovateli složenou zálohu vrátil.

  „Místo toho, aby soud nechal takového navrhovatele trestně stíhat za zjevný podvod bez ohledu na újmu zcela nevinné firmy, nechá takovým výtečníkům složenou zálohu vrátit,“ uvedl Vilém Šulc, ekonomický ředitel společnosti Trevos. „Moc by mě zajímalo, kam ty peníze doputují, když vše bylo čistý podvod – od falešné faktury za nikdy neobjednané a nedodané zboží s falešným číslem účtu, až po jednající osoby. Navíc záloha na náklady insolvenčního řízení byla složena v hotovosti na přepážce pošty, protože navrhovatel žádný účet nemá”.

  Společnost Trevos se s poukazem na nedokonalost insolvenčního zákona písemně obrátila na volební lídry politických stran a hnutí s žádostí, aby se problémem v případě svého zvolení bezprostředně zabývali. Se stejnou prosbou se firma obrátila na představitele hospodářských komor v jednotlivých regionech.

  „Na řeči o podpoře malých a středních podniků už nedáme,“ uvedl Jiří Opočenský místopředseda představenstva Trevosu. „Poučeni smutnou zkušeností z poslední doby připravíme návrh novely insolvenčního zákona sami. Bude jen na čerstvě zvolených politicích, zde dovedou proklamovanou podporu podnikatelského stavu do takové změny zákona, která bude poctivé podnikatele před šikanou chránit a nepoctivé autory šikanózních návrhů na insolvenci přísně trestat, což vyniká o to víc, že poslední dva insolvenční návrhy se opíraly o padělané směnky“, dodal Opočenský.

  Podrobné informace o celé kauze naleznete na těchto odkazech:
  http://bit.ly/GItRqQ, http://bit.ly/1bCxxJj, http://bit.ly/1b3iiVt

Kontakt: