Vydáno: 1.3.2017
Jiří Šalda

Plachta vilu na Petřinách nepoškodila

    Praha 1. března 2017 – Pracovníci Odboru památkové péče Magistrátu hl. města Prahy (OPP MHMP) provedli 16.2. na místě prohlídku objektu v ul. Na Petřinách 7, Praha 6. Jejím cílem bylo posouzení, zda úchytný systém na vyvěšení plachet byl kolem celého objektu realizován tak, aby nedošlo ani částečně k poškození budovy aktuálně nepravomocně prohlášené za kulturní památku. Proti tomuto rozhodnutí však Jiří Šalda, majitel vily, podal v zákonné lhůtě rozklad.

    „Podrobná prohlídka za mé účasti prokázala, že kotevní skoby černé plachty kolem celého objektu, na jejíž čelní straně se nacházejí protestní nápisy, jsou zavrtány výhradně do spár cihelného obkladu, vyjma jediné upevněné do kamenného soklu a několika v omítce garáže,“ uvedl Jiří Šalda k průběhu odborné prohlídky, při níž byla pořízena odpovídající dokumentace.

    O zahájeném správním řízení kvůli údajnému poškození objektu instalací plachty nepravdivě informoval Český rozhlas ústy reportérky Mazancové již 16. listopadu 2016. Ve skutečnosti však žádné takové řízení zahájeno nebylo. MHMP OPP ve svém stanovisku z 23.2.2017 totiž uvádí, „že sankční správní řízení může zahájit pouze v případě, kdy zjistí, že odpovědný subjekt dle § 35 odst. 1 písm. a) památkového zákona nechrání věc před poškozením, zničením nebo odcizením od doručení vyrozumění o podání návrhu na prohlášení věci za kulturní památku.“ „K ničemu takovému však objektivně nedošlo,“ konstatoval Šalda.

    „MHMP OPP na základě shora uvedených skutečností konstatuje, že u dané nemovitosti došlo k jejímu poškození pouze v nepatrné míře, chybí zde dostatečně invazivní účinek (hmoždinky kotveny do spár, pouze 1 ks do kamenného obkladu a několik do omítky garáže). Na základě zjištěných skutečností MHMP OPP uzavírá, že ze strany odpovědného subjektu nedošlo k porušení § 3 odst. 3 památkového zákona a z tohoto důvodu MHMP OPP věc k 22. 2. 2017 uložil ad acta,“ informuje v závěru stanoviska MHMP OPP č.j. MHMP 282443/2017. (www.mojevilapetriny.cz)

Kontakt: