Vydáno: 9.4.2002
Readers Digest

Prima recept na nerespektování nařízení soudu

  Praha 9. dubna 2002 – V souvislosti s pokračujícím nekalosoutěžním jednáním společnosti FTV Premiéra podá vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR k Městskému soudu v Praze další návrh na předběžné opatření proti FTV Premiéra. Ta sice ve smyslu březnového předběžného opatření Městského soudu změnila název časopisu z „Receptář prima nápadů“ na „Recepty prima nápadů“, avšak grafické ztvárnění názvu nezměnila. Jedinou změnou tedy je nahrazení písmen „ář“ písmenem „y“ (Receptář – Recepty). Podle názoru vydavatelství Reader’s Digest VÝBĚR společnost FTV Premiéra tak i nadále cíleně uvádí v omyl nejen čtenáře, ale i prodejce časopisů „Receptář na každý den“ tím, že pod podobným názvem s těžko rozlišitelnou grafickou úpravou nabízí konkurenční časopis.

  „Ke škodě vlastní pověsti se FTV Premiéra jen pokouší obejít rozhodnutí soudu, nikoliv jednat v souladu s ním,“ uvedl Luboš Beniak, generální ředitel společnosti Reader’s Digest VÝBĚR. „Takové chytračení je prostě neslušné a my se s ním nehodláme smířit,“ dodal.

  Společnost FTV Premiéra takto postupuje i přesto, že soud ve zdůvodnění svého původního rozhodnutí uvedl, že při porovnání obou periodik „může dojít u prodejců a průměrného spotřebitele snadno k jejich záměně, neboť (časopisy) jsou vzájemně zaměnitelné“.

  Beniak se plně ztotožňuje s názorem šéfredaktora časopisu „Recepty prima nápadů“ uvedeném v jeho editorialu, že je zcela lhostejné, jak se časopis bude jmenovat třeba za měsíc. „Proto nechápu, proč konkurenční vydavatel spolu s šéfredaktorem i přes nařízení soudu nadále parazitují na dobrém jménu a pověsti našeho časopisu,“ uzavřel Beniak.

  Reader’s Digest VÝBĚR je majitelem „Receptáře na každý den“ od června 2000, kdy koupil společnost RENA, jež tento časopis vydávala od roku 1990.  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon receptar_soudy_nekonci.doc