Vydáno: 21.3.2001
CME

Dopustili se Železní poškozování věřitele?

  Praha 21. března 2001 – Společnost CME podala v minulých dnech odporovací žalobu, kterou se domáhá neúčinnosti tří kupních smluv týkajících se převodu pozemků a nemovitostí Železných, které ze svého majetku vyvedli na akciovou společnost Tanzberg Mikulov, ovládanou Vladimírem Železným. Ta pak obratem vložené nemovitosti v celkové hodnotě přes 101 milionů korun převedla na společnosti Thunovská, a.s., Sibeliova, a.s., a společnost Piaristé, a.s. Všechny tyto společnosti jsou ovládány spřízněnými osobami Vladimíra Železného, zejména právníky z advokátní kanceláře Rozehnal a partneři.

  „Žalobu jsme podali také proto, že orgány činné v trestním řízení se naším podáním v téže věci již druhý rok nezabývají,“ prohlásil Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Teď jde navíc o zajištění vykonatelnosti arbitrážního rozsudku proti Železnému,“ dodal. Vladimír Železný správně předpokládal, že ve svém soukromém arbitrážním sporu se CME bude prokázáno, že porušil smluvní ujednání. Zřejmě proto se rozhodl učinit spolu se svou ženou úkony, které měly ztížit případnou vymahatelnost nadcházejícího arbitrážního rozhodnutí. Navíc také zřejmě naplňují podstatu trestného činu úmyslného poškozování věřitele.

  Podle názoru CME učinili manželé Železní a následně akciová společnost Tanzberg Mikulov tyto právní úkony „in fraudem creditoris“, tedy s cílem poškodit věřitele. Jejich motivem mohly být obavy z povinnosti nahradit případnou pohledávku, která mohla společnosti CME vůči Železnému vzniknout v souvislosti s jeho jednáním v rozporu se zákony a uzavřenými smlouvami. Napadené kupní smlouvy se týkají objektů v Praze 1, Praze 6 a v Mikulově na Moravě. Zápis do listu vlastnictví v příslušných katastrech nemovitostí byl ve všech třech případech učiněn ve dnech 9. a 10. 6. 1999.

  Odporovací žaloba na neúčinnost právních úkonů manželů Železných je součástí kroků společnosti CME, které mají prostřednictvím českých soudů zajistit vymahatelnost rozsudku Amsterodamského arbitrážního tribunálu. Ten svým výrokem určil, že Železný je povinen zaplatit společnosti CME 27,1 milionů dolarů včetně úroků z prodlení. Ty ke dnešnímu dni přesahují částku 115 000 dolarů s tím, že do sedmitýdenní lhůty k zaplacení, kterou si sám Železný veřejně stanovil, zbývá 22 dnů (viz. www.cnts.cz).

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon tanzberg_cz.doc