Vydáno: 16.3.2000
CME

Česká republika čelí další arbitrážní žalobě

  Praha/Amsterodam 16. března 2000 – Nizozemská společnost CME Czech Republic B.V. dnes oznámila, že zahájila arbitrážní řízení proti České republice. Právě tato společnost vlastní 99% podíl v ČNTS. Stejně jako v případě arbitráže, kterou proti ČR vede Ronald Lauder, otevřela CME arbitrážní spor s Českou republikou na základě smlouvy o ochraně investic uzavřené mezi ČR a Nizozemím.

  Podstatou sporu je shodně jako v případě Lauderovy žaloby nerovné zacházení se zahraničním investorem. Společnost CME Czech Republic B.V. má sídlo v Nizozemí, a tudíž se na ni vztahuje právo na ochranu investic realizovaných nizozemskými subjekty v České republice.

  V dnešním konferenčním hovoru s investory u příležitosti uveřejnění výroční zprávy společnosti za rok 1999 Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME uvedl, že „společnost uvažuje o sloučení obou arbitrážních řízení, zejména proto, že žalobní důvody jsou téměř shodné“.

  V Amsterodamu dnes rovněž probíhá arbitrážní řízení ve sporu společnosti CME proti Vladimíru Železnému za porušení jeho závazků ze smlouvy o prodeji 5,8 % obchodního podílu v ČNTS, které vlastnil prostřednictvím své firmy Nova Consulting. Uveřejnění závěrů arbitrážního tribunálu se dnes neočekává.

  Zítra zasedne v Londýně arbitrážní tribunál ve sporu Ronalda Laudera proti České republice, aby projednal procedurální otázky arbitrážního řízení.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon nlarbitraz_cz.doc