Vydáno: 4.2.2004
Daventree

Valná hromada HPH schválila účetní závěrku

  Tábor 4. února 2004 - Náhradní valná hromada Harvardského průmyslového holdingu, a.s., schválila přesvědčivou většinou účetní závěrku společnosti za rok 2002. Valná hromada také rozhodla, že ztrátu za rok 2002 převede na účet neuhrazené ztráty HPH z minulých let. Současně pověřila představenstvo, aby s cílem uhradit minulé ztráty připravila návrh na jejich úhradu snížením základního kapitálu společnosti. Průběh valné hromady ani hlasování o usneseních navržených řádným představenstvem společnosti nenarušily ani snahy některých akcionářů v čele s RNDr. Petrem Kaňovským o vznášení protestů proti konání této valné hromady.Valná hromada se konala v Kongresovém sále hotelu Palcát v Táboře.

  "Valná hromada byla úspěšná," prohlásil předseda představenstva HPH Tomáš Ševčík. "Přestože se Kaňovský prokazoval plnou mocí tzv. představenstva vedeného Matějkou, vyzněly jeho snahy naprázdno. Dnešní valná hromada vyústila v jasnou podporou úsilí řádného představenstva o výplatu peněz akcionářům prostřednictvím trustů a o obnovu normálního fungování HPH," dodal.

  Náhradní valné hromady se dnes zúčastnili akcionáři s celkovým počtem akcií 3,64 % všech akcií HPH. Návrhy na schválení účetní závěrky a úhrady ztráty byly schváleny většinou 74,07 % přítomných hlasů. Pověření představenstva přípravou snížení základního kapitálu společnosti bylo schváleno většinou 71,23 % přítomných hlasů. Dnešní náhradní valná hromada HPH byla svolána namísto řádné valné hromady, která se pro nízkou účast akcionářů 29. 12. 2003 nekonala.

  Harvardský průmyslový holding je nástupnickou společností harvardských fondů z kupónové privatizace. Jeho řádné vedení organizovalo v loňském roce výplatu akcionářů HPH prostřednictvím trustu akcionářů HPH a celkem se podařilo vyplatit peníze více než
  93 000 akcionářů. Představenstvo předpokládá, že k obnovení výplat dojde v březnu tohoto roku po dokončení auditu majetku trustu.

  Kontakt:
  Michal Donath
  Donath-Burson-Marsteller
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon valna_hromada_tabor.doc