Vydáno: 29.4.2005
Karlovarské minerální vody

„Minerálkovou arbitráž“ vyhrála Magnesia Česká lékařská komora opakovaně potvrdila její kvalitu

    Praha 29. dubna 2005 – Jako neopodstatněnou zamítla včera Arbitrážní komise Rady pro reklamu stížnost „soukromého“ stěžovatele na televizní reklamu na minerální vodu Magnesia. Tím uzavřela jeden ze sporů o klamavém obsahu reklamních spotů mezi společností Karlovarské minerální vody a jejím konkurentem Korunní. Ostatní spory posuzují české soudy.

    Stížnost směřovala proti televizní reklamě uvádějící, že v minerální vodě Magnesia je obsaženo ideální množství hořčíku, a naznačující také jeho pozitivní dopad na zdraví spotřebitelů. V reklamním spotu se doslova tvrdí, že “povznáší harmonii a pomáhá Vám zůstat mladým“a dále “Magnesia – ideální obsah přírodního hořčíku pro Vaše tělo“. V závěru je uvedeno, že Magnesia je doporučena Českou lékařskou komorou. Podle názoru „soukromého“ stěžovatele měl reklamní spot na minerální vodu Magnesia obsahovat nepravdivé údaje, které mohly u diváků vyvolat klamnou představu.

    Arbitrážní komise Rady pro reklamu si před rozhodnutím o zamítnutí stížnosti vyžádala stanovisko České lékařské komory. Ta v něm uvedla, že „...společnost KMV podala již poněkolikáté žádost podle námi schváleného postupu. Skupina odborníků při Vědecké radě České lékařské komory posoudila kvalitu produktu a jeho postavení mezi obdobnými produkty a vydala kladné vyjádření pro VR ČLK. Vědecká rada České lékařské komory hlasováním doporučila pro představenstvo České lékařské komory udělit doporučení, které bylo vydáno řádně a je platné.“

    „Naše společnost bojuje o přízeň spotřebitelů kvalitou výrobků a neuchyluje se k trikům ani k neetické reklamě“ zhodnotil výsledek arbitráže Jan Husák, generální ředitel akciové společnosti Karlovarské minerální vody.

Kontakt: