Vydáno: 13.7.2021
UPS

Navigace změnami DPH v EU

  Společnost UPS vybrala daňového poradce PwC*, který pomůže firmám mimo Evropskou unii splnit nové požadavky týkající se DPH při dovozu zboží do EU.

  Evropská unie zavedla nová pravidla upravující daň z přidané hodnoty (DPH) uplatňovanou na přeshraniční prodej zboží přes internet. Tyto změny s platností od 1. července 2021 zahrnují zrušení osvobození od daně u dovozu zboží do EU v hodnotě nepřesahující 22 eur. Rovněž byl zaveden zvláštní režim pro prodej na dálku u zboží tzv. nízké hodnoty dovezeného ze třetích zemí nebo teritorií do EU.

  IOSS (Import One Stop Shop) je online portál, který zjednodušuje přiznání a odvod DPH z online prodeje zboží do 150 eur dováženého do EU. IOSS také zlepšuje zákaznickou zkušenost vyúčtováním zboží v době nákupu, nedochází tak tedy k neočekávaným nákladům nebo zpožděním v důsledku celního odbavení v době dodání zboží.

  V rámci režimu IOSS poskytnou firmy obchodující přes internet identifikační číslo DPH pro IOSS dopravci, který jej předá celním orgánům a zajistí tak, že zboží při vstupu na území EU není vyměřena DPH. Firmy, které nesídlí v EU, nebo jejichž země nemá uzavřenou dohodu o vzájemné pomoci v oblasti DPH, budou muset pro využití tohoto dovozního režimu ustanovit zprostředkovatele.

  UPS vybrala daňového poradce PwC, který nabídne zprostředkovatelské a compliance služby dotčeným zákazníkům UPS za sníženou cenu. V rámci smlouvy tak klienti obdrží pomoc s registrací do režimu IOSS a podáváním přiznání IOSS, měsíční informace o platbách DPH a příslušné aktualizace, které mohou ovlivnit jejich podnikání.

  „Podpora našich zákazníků ve více než 220 zemích a teritoriích po celém světě a posílení jejich konkurenceschopnosti na světových trzích – a současně zajištění mimořádného zákaznického zážitku – jsou pro nás zásadní,“ uvedl Stuart Lund, viceprezident UPS pro zprostředkování celního odbavení u mezinárodních zásilek. „Vybízíme firmy mimo EU, aby tuto službu využívaly a mohly svým zákazníkům v EU i nadále nabízet transparentní a bezproblémový nákupní zážitek.“

  Zákazníci UPS se sídlem mimo EU se mohou za účelem zajištění zprostředkovatelských a compliance služeb zaregistrovat do IOSS PwC na PwC.be.

  Více o změnách DPH v EU a o tom, jak ovlivňují firmy a spotřebitele, se dozvíte na UPS.com.

  * PwC Business Advisory Services BV. Poskytování služeb společností PwC podléhá povolovacímu řízení a nezbytnému nezávislému souhlasu ze strany klienta. Slovo „klient“ v tomto textu odkazuje na zákazníky UPS, kteří se rozhodli spolupracovat s PwC a kteří projdou schvalovacím postupem pro klienta PwC.


  Společnost UPS
  Společnost UPS (NYSE:UPS) je jedna z největších přepravních firem na světě, s příjmy ve výši 84,6 mld. USD (2020). Nabízí širokou škálu integrovaných logistických řešení zákazníkům ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Přes 540 tisíc zaměstnanců UPS důsledně prosazuje jednoduchou firemní strategii: Se zákazníkem na prvním místě, vedená lidmi, poháněná inovacemi. UPS se zavázala snížit svůj dopad na životní prostředí a podporovat komunity na celém světě. Společnost UPS také zaujímá pevný a nekompromisní postoj k podpoře rozmanitosti, rovnosti a začleňování. Informace o společnosti naleznete na ups.com, podrobnější informace jsou k dispozici na pressroom.ups.com a investors.ups.com.

Kontakt: