Vydáno: 27.10.2013
Legios

Stát vyhání úspěšné exportéry ze země

    Louny 27. října 2013 – Lounská společnost Legios, úspěšný výrobce a exportér kolejových vozidel, požádal soud o moratorium na svůj majetek. Moratorium má ochránit firmu s více než jedním tisícem zaměstnanců před případným vyhlášením úpadku a prohloubením nezaměstnanosti v regionu. S vyhlášením moratoria souhlasí nadpoloviční většina věřitelů. Finanční situace v jedné z několika firem ve skupině Legios nemá žádný vliv ani na výrobu ani na plnění exportních závazků.  

    „Zatímco v zahraničí válcujeme konkurenci od Turecka po západní Evropu, tady nás válcuje stát do té míry, že nám nezbude nic jiného než podnikat v zahraničí,“ říká Radek Rybáček, generální ředitel firmy. Bez ohledu na své úspěchy, se totiž akciová společnost Legios, jedna z firem skupiny Legios, ne vlastní vinou ocitá v problémech. Podle Rybáčka vyplývají obtíže zejména ze sporů s českým státem. Přitom má Legios nasmlouvány nově uzavřené exportní kontrakty v celkové hodnotě přesahující 1,7 miliardy korun do září 2014. „Nedostatek financí v naší firmě je způsoben zejména postupem finančních úřadů, které zadržují firmě Legios dlouhodobě vratky DPH,“ vysvětluje Rybáček.

    Potíže vznikly v důsledku sporů firmy s českým státem, jehož finanční úřady společnosti dluží na zadržených daních přes 800 mil korun. Stát zadržuje Legiosu odvedenou daň z přidané hodnoty, a to navzdory skutečnosti, že Legios hradí svým dodavatelům materiál včetně daně z přidané hodnoty. „Legios se tedy dostal do finančních problémů jen v důsledku nezákonného postupu daňových orgánů,“ tvrdí Rybáček.

    Moratorium navrhované společností Legios nabude účinnosti od okamžiku zveřejnění v obchodním rejstříku a trvá po dobu tří měsíců od jeho vyhlášení. Aktuálně čelí Legios tlaku ze strany svých věřitelů. V období moratoria je Legios připraven hledat se svými věřiteli řešení tak, aby pokrylo jejich pohledávky a aby směřovalo k rychlému vyřešení situace.

Kontakt: