Vydáno: 12.11.2008
Pražský literární dům

Praha | ROZDĚLENÉ OSUDY | 1930-1948

  ve dnech 23.-24.11.2008 pořádá Pražský literární dům autorů německého jazyka sympozium Praha | ROZDĚLENÉ OSUDY | 1930-1948.
  Akce se koná v Městské knihovně, Mariánské nám. 1, Praha 1.

  Sympozium o německém prostředí spojeném s Prahou od třicátých let dvacátého století až do roku 1948 je setkáním s českými Němci, respektive s jejich potomky, jejichž osudy byly či jsou spjaty s Prahou tohoto období. Cílem akce je zamyslet se nad zvláštností této doby a pozicí německých obyvatel Prahy vzhledem k českému obyvatelstvu i vůči ostatním německy mluvícím obyvatelům Čech.

  V programu se budeme věnovat nejen literatuře, ale i československým médiím v němčině a především lidským osudům tohoto období. Vedle odborníků na daná témata pohovoří především pamětníci. Toto sympozium je jedinečnou příležitostí se s nimi setkat a naslouchat jejich příběhům.

  v neděli, 23. listopadu, od 18:30
  místo konání: Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1
  Mozaika pražských německých autorů. Na programu tohoto literárního podvečera bude čtení z děl pražských německých autorů, filmové, zvukové a fotografické ukázky z jejich života.
  Vstup: 30,- / v pokladně Městské knihovny, tel. : 222 113 425, 222 113 377 (i předprodej)

  v pondělí, 24. listopadu, od 9:30 do 15:00
  místo konání: Městská knihovna, Klubovna, Mariánské nám. 1, Praha 1
  Sympozium Praha | rozdělené osudy | 1930-1948. V části věnované Literatuře a médiím se budou Alena a Michael Fürnbergovi, Alice Lukešová, roz. Ledererová, Bedřich Utitz, odborníci Pavel Doležal a David Vaughan věnovat osobnostem zmíněného období. Moderuje Petr Brod.

  Dvojblok nazvaný Lidské osudy uvádějí přední historici Alena Míšková a Michal Frankl a budou v něm rozmlouvat o životních cestách s Margit Pohlnerovou, Evou Mändl-Roubíčkovou, Lamorelem Thurn a Taxis, Angelem Waldsteinem a dalšími výše uvedenými pamětníky.
  Vstup zdarma.

  Pamětníky na závěr sympozia přijme na Staroměstské radnici v Praze náměstkyně primátora Markéta Reedová.

  Bližší informace naleznete na www.prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.

Kontakt: