Vydáno: 14.9.2010
Reed Exhibitions

VIENNA-TEC 2010 na viedenskom výstavisku

  Viedeň (14. septembra 2010) – Na viedenskom výstavisku Messe Wien sa v dňoch 12. až 15. októbra 2010 uskutoční tretí ročník medzinárodného odborného technického veľtrhu VIENNA-TEC. Veľtrh sa koná raz za dva roky. Združuje šesť odborných priemyselných veľtrhov zameraných na automatizáciu (AUTOMATION AUSTRIA), energetiku (ENERGY-TEC), priemyselnú elektroniku (IE-IndustrieElektronik), výrobné technológie (INTERTOOL), meraciu techniku (MESSTECHNIK) a zváranie (SCHWEISSEN / JOIN-EX). Orientuje sa na krajiny strednej, juhovýchodnej a východnej Európy. Vystavovať bude približne 550 firiem, zastúpených bude zhruba 570 ďalších. Celý veľtrh sa ponesie v znamení energetickej efektivity a potenciálu pre úspory energie v jednotlivých odvetviach. Zo Slovenska sa veľtrhu zúčastnia štyria vystavovatelia podporení Ministerstvom hospodárstva a výstavby SR.

  „Rakúsko považujeme za jedného z najvýznamnejších zahranično-hospodárskych partnerov Slovenska,“ hovorí Juraj Miškov, minister hospodárstva a výstavby SR. „Patrí mu popredné miesto z hľadiska priamych zahraničných investícií, ako aj zahraničného obchodu. Som presvedčený, že prezentácia Slovenska na veľtrhu VIENNA-TEC je vhodnou príležitosťou pre vytvorenie nových spoločných, vzájomne výhodných obchodných a investičných partnerstiev, ktoré v konečnom dôsledku prinesú prospech všetkým zúčastneným subjektom,“ dodáva Juraj Miškov.

  Veľtrh slúži ako platforma na vytváranie kontaktov pre zástupcov obchodu a priemyslu z rôznych regiónov Európy. Tento rok chcú organizátori prilákať do Viedne čo najviac odborných návštevníkov zo zahraničia. Preto zahájili spoluprácu s niekoľkými odbornými partnerskými organizáciami. Prvý deň veľtrhu, 12. október, bude Dňom obchodných návštevníkov zo strednej a východnej Európy. V jeho rámci sa budú konať prehliadky v niekoľkých jazykoch a ďalšie akcie. Okrem iného sa premiérovo uskutoční aj akcia na podporu nadväzovania nových obchodných partnerstiev, International Matchmaking Event. Na jej propagácii sa bude podieľať aj Enterprise Europe Network, sieť poskytujúca služby a informácie pre rozvoj inovačného podnikania napojená na Európsku komisiu. V rámci tejto akcie bude príležitosť pre bilaterálne stretnutia predstaviteľov malých a stredných podnikov, zástupcov priemyslu aj výskumných inštitútov z celej Európy, s cieľom vytvárať spoločné projekty v oblasti výrobných technológií.

  Veľtrh VIENNA-TEC 2010 bude otvorený od utorka, 12. októbra, do štvrtka, 14. októbra, vždy od 9.00 do 18.00 hod. V piatok, 15. októbra, od 9.00 do 17.00 hod. Aktualizované informácie o veľtrhu nájdete na internetových stránkach www.vienna-tec.at/en.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Beata Bartošová
  GSM: +420 602 389 161
  E-mail: beata.bartosova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon vienna_tec_sr.doc