Vydáno: 27.2.2018
DBK

Nový statický posudek – naděje pro Budějovickou

    Praha 27. února 2018 – Na základě důvodných pochybností o správnosti rozhodnutí magistrátu HMP o uzavření prostor v bezprostředním okolí obchodního centra DBK se akciová společnost DBK rozhodla zjistit, zda posouzení údajně havarijního stavu ocelových konstrukcí bylo provedeno řádně a odpovědně. Zpracováním aktuálního statického posudku pověřilo DBK nezávislého autorizovaného inženýra Marka Lukáše, který vycházel z výsledků podrobného odborného ultrazvukového měření korozních úbytků.

    „Statik objevil nesrovnalosti mezi zjištěnými skutečnostmi na konstrukci a informacemi uvedenými v předložených statických posudcích a stavebně technických průzkumech,“ uvedl Miroslav Velfl, předseda představenstva DBK. „V žádném případě nejde o bitvu statiků, ale o to, zda zvítězí zdravý rozum nad strachem z odpovědnosti některých magistrátních úředníků,“ dodal.

    „Přestože jsou korozní úbytky některých nosných prvků konstrukce objektu nemalé, tak zřejmě vzhledem k původním rezervám únosnosti nosné konstrukce bylo aktuálním statickým posouzením prokázáno, že i nejvíce korozí oslabené nosné prvky jsou stále plně funkční a splňují normové požadavky!“ tvrdí Marek Lukáš.

    Ze stejného důvodu také Lukáš navrhuje odstranit veškeré stávající podpůrné konstrukce, které byly instalovány na základě neodborně provedených stavebně technických průzkumů a také na základě nevhodných, resp. neodborných statických posudků. Bude tak zajištěn provoz důležitého komunikačního uzlu, a přitom budou dodrženy všechny normové požadavky týkající se nosné konstrukce, a tedy i bezpečnosti provozu.

    „Statik však zároveň doporučuje co nejdříve začít s údržbou a nutnými úpravami nosných i nenosných konstrukcí,“ uzavřel Velfl.

Kontakt: