Vydáno: 21.9.2004
Karlovarské minerální vody

Akcie Poděbradky převedeny

  Karlovy Vary 21. září 2004 – V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže převedla akciová společnost Karlovarské minerální vody (KMV) 51 kusů akcií, které držela ve společnosti Poděbradka, na třetí osobu. Ta, jak bylo stanoveno ÚOHS, není s KMV majetkově, personálně ani jinak propojena. Úkony potřebné k realizaci převodu byly uskutečněny v termínu stanoveném ÚOHS. Podrobnosti transakce nebudou s odkazem na obchodní tajemství na základě dohody obou smluvních stran zveřejněny.

  KMV respektovaly rozhodnutí ÚOHS i přesto, že s ním nesouhlasí. Uložení povinnosti převodu akcií rozhodnutím ÚOHS považují KMV stále za sporné, a proto je budou i nadále napadat soudní cestou.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon KMV_Podebradka_prevod_akcii.doc