Vydáno: 3.3.2016
VOZP

VoZP nepodvádí

    Praha 3. března 2016 – Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (VoZP) se jako otevřená a transparentní instituce rozhodla zveřejnit klíčové faktické informace ke spekulativním obviněním některých, zejména bulvárních, médií. VoZP na svých webových stránkách (https://vozp.cz/cs/o-pojistovne/fakta/) zpřístupnila veřejnosti přesná znění nejen omluvných dopisů generálního ředitele Karla Šteina umělcům, ale také přesná znění smluvních závazků (předmětu plnění) jednotlivých zprostředkovatelů, kteří VoZP měli zajistit její pozitivní propagaci a kterým za to byla, zcela v souladu s uzavřeným smluvním vztahem, pojišťovnou vyplacena odměna.

    „Na základě nepodložených obvinění o hospodaření VoZP, která se na sklonku února letošního roku objevila v médiích, jsem dotčeným umělcům osobně slíbil, že VoZP celou věc prošetří. V případě, že zjistíme jakákoli pochybení zprostředkovatelů naší propagace, tak je budeme neodkladně řešit, a to případně i soudní cestou,“ vysvětlil důvody zveřejnění výše uvedených dokumentů generální ředitel VoZP Karel Štein.

    „Všechny dodavatele zpochybňovaných marketingových aktivit jsem také osobně písemně vyzval, aby nám neodkladně doložili, jakým způsobem jednali o pozitivní propagaci VoZP s umělci, a vysvětlili, na základě jakých faktů nelze smluvní odměnu, kterou od VoZP dostali zaplacenu, považovat za cenu neobvyklou nebo neopodstatněně násobně navýšenou,“ dodal Karel Štein, generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny.

    Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky je hospodárná a ekonomicky stabilní pojišťovna, která svým klientům zajišťuje špičkovou lékařskou péči už od roku 1993. Mezi špičková zdravotnická zařízení, jejichž prostřednictvím VoZP zajišťuje péči o své klienty, patří např. Ústřední vojenská nemocnice Praha, Vojenská nemocnice Brno, Vojenská nemocnice Olomouc, Ústav leteckého zdravotnictví Praha nebo Vojenská lázeňská a rekreační zařízení.

Kontakt: