Vydáno: 13.1.2010
Pražský literární dům

Tvůrčí stipendium do Hamburku - Oprava

  Nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Literárním domem Hamburk letos zcela výjimečně vyhlašuje výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia. V rámci 20. výročí partnerství měst Praha a Hamburk tímto nabízí Českým autorům z Prahy možnost využít měsíční spisovatelský pobyt v německém Hamburku.

  Základní údaje:
   stipendium je určeno pražským básníkům, prozaikům a dramatikům, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti i 
  a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
   výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma
   termín a délka pobytu: pobyt musí proběhnout během jednoho měsíce a to v době zahrnující 21. - 27. června 2010 /v této době proběhne mj. i čtení v rámci Týdne Prahy v Hamburku/
   znalost němčiny nebo angličtiny - nutná

  Co pobyt nabízí:
   prostor pro tvůrčí činnost
   příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čteních a jiných akcích v SRN
   seznámení se zahraniční literární scénou a navázání kontaktu s novými lidmi

  Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
   životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
   přehled napsaných a vydaných děl
   předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)

  Žádost včetně příloh musí být označena slovem "HAMBURK" a doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, 120 00 Praha 2 do 31. ledna 2010 (POZOR ROZHODUJE DATUM DORUČENÍ, nikoliv razítko pošty)
  Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.
  Vyhodnocení žádostí: v průběhu února 2010.

  Partneři: Česko-německý fond budoucnosti * Senát města Hamburk

  Hlavním cílem Pražského literárního domu autorů německého jazyka je oživit a zpřístupnit veřejnosti kulturní tradici německy psané literatury na našem území. Soudobou literární tvorbu podporuje nadační fond zejména prostřednictvím programu tvůrčích pobytů českých spisovatelů v zahraničí a zahraničních spisovatelů v Praze, chce tak navázat na tradici vícejazyčného soužití a kulturní výměny u nás.

  Kontakt: Lucie Černohousová info@prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.

Kontakt: