Vydáno: 1.6.2007
Pražský literární dům

Pozvánka na literární večer Pražského Literárního domu

  "Opustíš-li mne, nezahyneš ..."

  Pražský literární dům připravil závěrečný diskusní večer k tématické řadě debat o literárním exilu a německy psané literatuře pocházející z českých zemí. Jeho průvodkyní bude Alena Wagnerová, česká spisovatelka, publicistka a překladatelka žijící v Německu, která se zabývá dílem Mileny Jesenské, Franze Kafky, Karla Krause, a v poslední době také německými antifašisty. Jedná se o známou osobnost aktivní v česko-německých vztazích. Právě literárnímu působení českých spisovatelů v Německu po druhé světové válce, mezi nimiž hrála ústřední roli Libuše Moníková (1945 - 1998), bude věnováno hlavní téma. Životní a autorská cesta Moníkové se v řadě aspektů s osudem Wagnerové prolíná.

  Diskusně-literární večer se bude konat 5. června 2007 v 19:00 hodin, v prostorách Českého centra Praha - Rytířská 31, Praha 1.

  Na večeru vystoupí: Alena Wagnerová
  Diskuse se zúčastní Josef Moník (bratr Libuše Moníkové) a Jana Zoubkové (překladatelka knihy Fasády L.Moníkové do češtiny).

  Odkaz na pozvánku : http://www.prager-literaturhaus.com/.

  Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Černohousovou, manažerku projektu, na telefonním čísle 774 233 531 nebo po e-mailu info@prager-literaturhaus.com.

Kontakt: