Vydáno: 7.6.2005
British Nuclear Group

Regionální ředitelství pro střední a východní Evropu v Praze otevřeno

  7. června 2005 - Společnost British Nuclear Group dnes splnila svůj dubnový slib a otevřela v Praze Regionální ředitelství pro střední a východní Evropu. Společnost se specializuje na provoz jaderných zařízení, jejich vyřazování z provozu a s tím spojená opatření zaměřená na sanaci životního prostředí.

  „Díky své poloze je Praha pro British Nuclear Group přirozenou vstupní branou do celého regionu,“ uvedl Tony Eckford, obchodní ředitel British Nuclear Group. „Odtud hodlá poskytovat služby s vysokou přidanou hodnotou všem zemím ve střední a východní Evropě. Naše kancelář v Praze se tak stane střediskem pro rozvoj komerčních aktivit firmy v této důležité zeměpisné oblasti.“ Je koncipována jako komerční, logistické a vědomostní centrum pro předávání zkušeností British Nuclear Group stávajícím i budoucím zákazníkům jak v České republice, tak na Slovensku, v Litvě, Bulharsku, na Ukrajině a v Rusku. V rámci komerčních aktivit bude British Nuclear Group klást důraz zejména na vyřazování zastaralých nukleárních zařízení z provozu a na bezpečné nakládání s jaderným odpadem.

  Základním posláním British Nuclear Group je pomáhat klientům při bezpečné a efektivní likvidaci globálního jaderného dědictví. Společnost dříve vlastnila a dosud provozuje některá aktivní nukleární zařízení včetně jednotek pro jejich bezpečnou likvidaci. Právě proto si je vědoma důležitosti ekonomicky efektivního řízení deaktivace jaderných elektráren po ukončení jejich životnosti včetně nutnosti citlivého přístupu k řešení souvisejících sociálních aspektů. Princip fungování pražské kanceláře bude založen na sdílení dosavadních firemních zkušeností British Nuclear Group se zákazníky v zemích střední a východní Evropy.

  Často v těsné spolupráci s místními dodavateli již v regionu působí skupina Project Services, součást British Nuclear Group, specializovaná na deaktivaci nukleárních zařízení. Příkladem může být jaderná elektrárna Kozloduj v Bulharsku, kde jsou Project Services vedoucím partnerem v konsorciu s francouzskou firmou EDF. Společně s místní firmou ENPRO realizují projekt EBRD na projektové řízení bloků 1 a 2 v Kozloduji.

  V celém regionu se British Nuclear Group aktivně snaží rozvíjet spolupráci s místními firmami, které disponují odbornou kvalifikací v oboru a mohou poskytovat doplňkové služby při realizaci projektů. V současné době zkoumá firma možnosti spolupráce s místními firmami, které mohou vyplynout ze současných záměrů restrukturalizace slovenského jaderného průmyslu. V závislosti na možném nárůstu zakázek se uvažuje o zřízení dalších místních kanceláří.

Kontakt:
  Paul Vallance, Head of Marketing and Communications, British Nuclear Group
  Tel: +44 1925 834 075
  Michal Donath, Donath-Burson-Marsteller
  Tel.: +420 224 211 220, GSM: +420 602 222 128, michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Prague news release 0060_cz.doc