Vydáno: 4.3.2013
Karlovarské minerální vody

Soud: ASORKD se musí KMV omluvit

  Praha 4. března 2013 – Ve sporu o ochranu osobnosti a dobré pověsti rozhodl Městský soud v Praze ve prospěch Alessandra Pasquale, generálního ředitele společnosti Karlovarské minerální vody (KMV) a firmy, v jejímž čele stojí. Zástupci žalované strany Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví (ASORKD) se k jednání soudu nedostavili.

  Podle pravomocného lednového soudního rozhodnutí se musí ASORKD, vedená Pavlem V. Riesem, žalujícím písemně omluvit a odstranit napadené výroky poškozující jejich pověst a osobnostní práva z webových stránek www.zachrante-lazne-kyselka.cz. Rozsudek asociaci rovněž ukládá povinnost omluvit se písemně jak generálnímu řediteli KMV, tak společnosti samé.

  Omluva Alessandru Pasquale má toto předepsané znění:

  „Vážený pane Alessandro Pasquale,

  omlouváme se Vám, že jsme přes Vaše výslovné upozornění i Vaši výzvu neodstranili urážlivé a protiprávní výroky, které byly uveřejněny. na internetových stránkách www.zachrante-lazne-kyselka.cz. V důsledku našeho protiprávního jednání bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména práva na čest a dobrou pověst.

  Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, o.s."

  „Výrok soudu potvrdil, že nikdo nesmí v rozporu se zákonem poškozovat cizí pověst ani osobnostní práva jiných,“ uvedl Alessandro Pasquale po seznámení s rozsudkem. „Oceňuji nepředpojatý přístup soudu k naší žalobě i spravedlivé zacházení, kterého se naší firmě dostalo. Stejným způsobem bych však ocenil i konstruktivní přístup ASORKD k záchraně lázní prostřednictvím o.p.s. Lázně Kyselka pod vedením Vladimíra Lažanského,“ dodal.

  Nejedná se o první úspěšné soudní rozhodnutí ve sporech mezi ASOKRD, jejími představiteli a KMV. V minulém týdnu společnost KMV uspěla také v odvolacím řízení ve věci nařízení předběžného opatření kvůli nepravdivé reklamě na tramvajových vozech MHD v Praze. Odvolání odpůrců bylo zcela zamítnuto. Z dosavadního objektivního přístupu soudů ke sporům mezi KMV a ASORKD lze usuzovat, že stejným způsobem skončí i řada dalších soudních řízení, která byla zahájena v důsledku nepřijatelného a nezákonného chování ASORKD.

  Příloha: Rozsudek Městského soudu v Praze
  (slouží jen pro informaci zástupců médií, nikoliv ke zveřejnění!)

Kontakt: