Vydáno: 17.12.2001
CME

CME požaduje 526,9 milionů dolarů a úroky

  Hamilton, Bermudy/Praha 17. prosince 2001 – Jako náhradu škody, kterou jí Česká republika způsobila, požaduje společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) zaplacení 526,9 milionů USD a úroků z této částky. Vyplývá to z jejího dnešního podání u stockholmského arbitrážního tribunálu. Požadovaná náhrada škody činí k dnešnímu dni spolu s úrokem 690 061 084 USD. Tato částka se bude denně zvyšovat o úrok ve výši 217 296 USD až do doby než ČR škodu uhradí. Pokud společnost CME obdrží dlužnou částku, kterou jí přisoudil amsterodamský arbitrážní tribunál ve sporu s Vladimírem Železným, bude požadovaná suma právě o ni snížena. Tato částka k dnešnímu dni přesahuje 28 milionů dolarů a dosud nebyla splacena.

  Stockholmský arbitrážní tribunál dne 14. září 2001 rozhodl, že ČR neochránila investice CME do ČNTS a tím „flagrantně porušila závazné mezinárodní závazky.“ Tribunál ve svém závěrečném výroku uvádí, že „Odpůrce [ČR] je povinen odškodnit Navrhovatele [CME] za škodu, kterou utrpěl v důsledku porušení Dohody ze strany Odpůrce [ČR], vyplacením spravedlivé tržní ceny investice Navrhovatele [CME], jaká byla před naplněním porušení Dohody ze strany Odpůrce [ČR] v roce 1999, ve výši stanovené ve druhé fázi této arbitráže.” Výše této částky je dnes 526,9 milionů USD. Druhá fáze arbitráže by měla být ukončena 10. června 2002.

  „Náš požadavek je spravedlivý a řádně věcně podložený,“ řekl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME, „Konec konců arbitrážní tribunál ve svém výroku uvedl, že ‘Česká republika prostřednictvím svého regulátora pro rozhlasové a televizní vysílání významně podpořila Dr. Železného v jeho snahách zničit investice společnosti CME v České republice vyloučením účasti společnosti ČNTS jako exkluzivního poskytovatele služeb pro společnost CET 21.’ I přesto Vladimír Železný dosud překvapivě dostává podporu od klíčových členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání i některých volených představitelů státu,“ dodal.

  Výpočet spravedlivé tržní hodnoty investice CME do TV NOVA je založen na čtyřech nezávislých důkazních dokumentech:

  1. Stanovení hodnoty společnosti ČNTS společností Scandinavian Broadcasting Systems v průběhu téměř ročního vyjednávání a výsledné dohody se společností CME v roce 1999.

  2. Hodnota ČNTS stanovená během vyjednávání a po uzavření transakce s Vladimírem Železným v roce 1997, kdy od něj společnost CME zakoupila
  5.8 % obchodní podíl v ČNTS za 28,5 milionů dolarů.

  3. Znalecký posudek Dr. Thomase Copelanda, odborníka na hodnocení firem. Dvanáct let působil Dr. Copeland na pozici ředitele služeb pro firemní zákazníky ve společnosti McKensey & Company. Navíc je spoluautorem nejrozšířenější učebnice z oboru stanovování hodnoty firem. Na americké Harvardské univerzitě působí Dr. Copeland jako hostující profesor v oboru finance do roku 2002. Zároveň zastává funkci finančního ředitele společnosti Monitor Company.

  4. Analýzy a zprávy připravené v letech 1998 až 1999 osmi na sobě nezávislými společnostmi obchodujícími s akciemi a dluhopisy: Donaldson Lufkin & Jenerett, Prudential Securities, Morgan Stanley Dean Witter, Smith Barney, SBC Warburg, ING Barings, Arnhold & S. Bleichroeder, Schroder & Company.

  Výpočet úroků z prodlení byl proveden v souladu s českou legislativou a všeobecně závaznými právními předpisy (§517 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a nařízení vlády č. 142/1994 prováděné ministerstvem spravedlnosti). V těchto a obdobných případech je zúročení zdvojnásobeno a tudíž je 12procentní úrok od srpna 1999 oprávněný.

  Česká republika podala 12. prosince u švédského soudu žalobu za účelem zrušení výroku arbitráže. Přestože již dříve zástupci ČR prohlásili, že oznámí podrobnosti tohoto soudního podání, do dnešního dne tak neučinili. Podle CME je tato žaloba neodůvodněná. „Vůbec nepochybuji, že vláda ČR bude dál napadat nároky naší společnosti a že se bude všemožně vyhýbat svým povinnostem vyplývajícím z mezinárodního práva,“ uzavřel Klinkhammer.

  Společnost CME provozuje televizní vysílání v Rumunsku, Slovinsku, Slovensku a na Ukrajině. Akcie CME jsou obchodovány v americkém systému „Over the Counter Bulletin Board“ pod označením „CETVF.OB“.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  fax: 02/24211620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon cmeskody_cz.doc