Vydáno: 20.12.2001
CME

Další obrazy z majetku Železných obstaveny

  Praha 20. prosince 2001 – Na návrh společnosti CME nařídil Krajský soud v Brně předběžné opatření proti společnosti Tanzberg Mikulov, aby se zdržela zcizení nebo zatížení 57 obrazů v hodnotě více než 23,5 milionu korun. Soud tak v souvislosti se zajišťováním výkonu únorového rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu ve sporu Vladimíra Železného a CME omezil dispozici uměleckými díly, která byla až do roku 1999 součástí společného jmění manželů Železných. V březnu roku 1999 však Marta Železná tyto obrazy převedla na společnost Tanzberg Mikulov. V té byl Vladimír Železný až do 5. prosince tohoto roku předsedou představenstva a vlastní v ní 99% akcií. Mezi obrazy jsou například díla Emila Filly, Alfréda Justitze, Otakara Nejedlého, Františka Hudečka a Otakara Coubina.

  Krajský soud v Brně shledal za prokázané, že existuje pravomocně přiznaný a vykonatelný exekuční titul ve prospěch CME, na jehož základě je Vladimír Železný povinen zaplatit určitou sumu, kterou k dnešnímu dni neuhradil. Podle soudu dále Vladimír Železný v době, kdy začaly vznikat mezi ním a CME vážné spory, disponoval svým majetkem tak, že jej prostřednictvím své bývalé manželky Marty Železné převedl na jím tehdy vlastněnou společnost Tanzberg Mikulov. S ohledem na tyto skutečnosti rozhodl soud tak, že majetek, který Železný převedl na společnost Tanzberg Mikulov, má zůstat jejím majetkem až do pravomocného rozhodnutí věci v řízení vyvolaném CME s cílem naplnit arbitrážní nález. V tomto řízení se CME domáhá prohlášení kupní smlouvy za neúčinné s tím, že prodej byl uskutečněn účelově s úmyslem snížit majetek Železného a zmařit tak vykonatelnost nároků společnosti CME.

  Krajský soud v Brně rozhodnutím o předběžném opatření změnil původní usnesení Okresního soudu v Břeclavi, který v červnu návrh společnosti CME zamítl. Proti usnesení Krajského soudu není přípustné odvolání.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon obrazyobstaveny_cz.doc