Vydáno: 28.8.2007
Reckitt Benckiser

Výrobci léčiv chtějí debatu o novém způsobu prodeje léků

    Praha 28. srpna 2007 – Výrobci léčiv v reakci na nelegální zneužívání volně prodejných léků s obsahem pseudoefedrinu k výrobě pervitinu navrhují nový způsob prodeje těchto léků. Podle jejich názoru by měla vzniknout třetí registrační kategorie léčiv, která by umožnila tzv. volný prodej s omezením. Ten by bránil hromadným nákupům těchto léků pro velkovýrobu drog a současně by řádným pacientům zachoval možnost samoléčby chřipkových onemocnění. Podle výrobců volně prodejných léčiv je k řešení této problematiky nutné otevřít veřejnou debatu. Podnětem k ní by mohl být průzkum vnímání souvisejících problémů provedený na základě zadání výrobců dotčených léčiv mezi českými odborníky v červenci tohoto roku.

    „Chtěli jsme dát podnět ke kvalifikované diskusi a oslovit zástupce všech skupin vládních i nevládních odborníků, kterých se toto téma dotýká,“ uvedla koordinátorka projektu Petra Šenkapoulová, Category Manager Healthcare Reckitt Benckiser. „Odpověď zohledňující všechna možná společenská i ekonomická rizika existujících řešení však může poskytnout jen debata odpovědných,“ dodala.

    Většina dotázaných se podle průzkumu shodla na názoru, že počet pravidelných uživatelů tvrdých drog je v posledních letech víceméně stabilní. To platí i o pravidelných uživatelích pervitinu, kterých je v České republice asi 20 tisíc. Pokud by například došlo k převedení volně prodejných léků s pseudoefedrinem na prodej na lékařský předpis, mělo by toto opatření na spotřebu drog u nás jen velmi malý dopad. Odborníci na návykové nemoci navíc upozorňují, že by podobný krok nejvíce postihl samovýrobce. Jejich místo by na trhu mohly nahradit organizované kriminální skupiny a mohlo by též dojít ke zvýšení poptávky po kokainu, což je ve srovnání se současným stavem považováno za horší alternativu. Představitelé pacientských a spotřebitelských organizací by tuto regulaci vnímali jako krok namířený proti zájmům zodpovědného pacienta. Většina dotázaných považuje určitou formu omezení prodávaného množství léků a posílení kontrolní role lékáren za uspokojivé řešení, nebo považuje stávající stav za nejlepší možnou variantu.

    Průzkumu, který nechaly vypracovat výrobci volně prodejných léčiv, jako Reckitt Benckiser a Zentiva, se zúčastnilo celkem 23 odborníků, politiků a novinářů. Dotazování probíhalo v období od 4. do 26. července.

Kontakt: