Vydáno: 5.10.2018
UPS

UPS spustila Celosvětový měsíc dobrovolníků

  ZAMĚSTNANCI UPS SE PŘIBLÍŽILI K CÍLI DO ROKU 2020 PODPOŘIT KOMUNITY NA CELÉM SVĚTĚ 20 MILIONY DOBROVOLNICKÝCH HODIN

  Celosvětový měsíc dobrovolníků zaměstnanci UPS zaměří na udržitelné cíle OSN a pomoc komunitám zasaženým nedávnými katastrofami

  ATLANTA, 5. října 2018 - Společnost UPS (NYSE: UPS) zkraje týdne oznámila, že 450 projektů na podporu místních komunit na pěti kontinentech v rámci letošního 16. ročníku Celosvětového měsíce dobrovolníků podpoří o téměř 40 procent víc zaměstnanců. V roce 2014 se generální ředitel UPS David Abney zavázal, že zaměstnanci firmy do konce roku 2020 přispějí 20 miliony dobrovolnických hodin a společnost je na dobré cestě tohoto cíle dosáhnout.

  Podle odhadů zaměstnanci UPS letos v říjnu věnují 375 tisíc dobrovolnických hodin na projekty v Severní Americe, Evropě, Latinské Americe, Asii-Tichomoří a v rámci regionu ISMEA (na indickém subkontinentu, Středním východě a v Africe). V roce 2017 zaměstnanci UPS přispěli na dobrovolnické aktivity rekordními 2,9 miliony hodin, což představuje ekvivalent 80 milionů dolarů.

  „Naši zaměstnanci jsou přímými svědky pozitivních dopadů humanitární pomoci, komunity po celém světě jsou tak díky dobrovolnickým aktivitám soudržnější. Díky dobrovolnictví, které je součástí rozvoje zaměstnanců, je poskytována pomoc při mimořádných událostech, mezi které patří i nedávný hurikán Florence nebo tajfun Manghut,“ uvedl Eduardo Martinez, prezident Nadace UPS a vrchní ředitel UPS pro oblast diverzity a inkluze. „V zaměstnancích UPS vidíme skutečné světoobčany. Pracují na komunitních projektech a iniciativách s trvalým dopadem, které považují za důležité, a to za podpory nástrojů a finanční podpory Nadace UPS. Společnost UPS hraje úlohu při naplňování všech 17 cílů trvale udržitelného rozvoje OSN a naší snahou je vyzdvihnout zásadní význam práce našich zaměstnanců vynakládané každý den na podporu těchto cílů.“

  Dříve v tomto roce Nadace UPS oznámila rozdělení 2,4 milionu dolarů mezi devět neziskových organizací zaměřených na globální dobrovolnictví. Granty podporují iniciativy zaměřené na připravenost na katastrofy a následnou obnovu, na podporu gramotnosti a rozvoj dovedností u mládeže a školení veteránů.
  Prostřednictvím členství UPS v iniciativě IMPACT 2030 firma na celém světě podporuje zapojení svých zaměstnanců do projektů, které napomáhají při dosažení cílů OSN pro udržitelný rozvoj.

  Nadace UPS řídí globální občanské programy firmy včetně Celosvětového měsíce dobrovolníků. Povzbuzuje zaměstnance UPS ve všech regionech, aby věnovali svůj čas na dobrovolnické programy realizované po celém světě. Celosvětový měsíc dobrovolníků probíhající v říjnu se zaměřuje na dobrovolnictví a pomoc komunitám, dobrovolnické aktivity zaměstnanců firmy tak mají významný dopad. Každoročně na konci Celosvětového měsíce dobrovolníků UPS přiděluje granty ve výši 10 tisíc dolarů 14 neziskovým organizacím, které zaměstnanci UPS podporují v regionu USA, v mezinárodním regionu a v rámci obchodních jednotek.

  Mezi významné projekty Celosvětového měsíce dobrovolníků UPS patří:

  • Spojené státy: v rámci boje proti srdečním chorobám zaměstnanci UPS podporují akce zaměřené na pěší chůzi asociace The Heart Association a výuku dospívajících o bezpečnosti silničního provozu realizovanou prostřednictvím programu UPS Road Code s neziskovou organizací Boys & Girls Clubs of America. Zaměstnanci firmy dále pomáhají v oblastech zasažených hurikánem Florence.
  • Kanada: výsadba stromů s organizací Credit Valley Conservation, pořádání prodeje charitativních knih s neziskovou organizací Laubach Literacy-New Brunswick a zajištění jídla pro lidi bez domova ve spolupráci s neziskovou organizací Cummings Jewish Center for Seniors Foundation.
  • Latinská Amerika: Čištění a revitalizace školek pro ohrožené ptáky s organizací SOS Fauna v Brazílii a přípravy třetího ročníku charitativní akce Beneficent Futeball Cupu UPS Brazílie na podporu útulků pro lidi bez domova Solid Rock a Sitio Agar.
  • Evropa: Malování učeben pro výcvikové středisko s Armádou spásy ve Velké Británii a renovace železničních vagónů s nadací Foundation of Narrow-Gauge Railways.
  • Asie-Tichomoří: Poskytování péče a vzdělávání pro znevýhodněné děti v rámci programu Big Sister/Big Brother cíleného na stimulaci aktivit mozku, které jsou doplňkem výukového programu s organizací Project Pearls Inc. na Filipínách, dále zlepšení životních podmínek díky vzdělávání prostřednictvím úklidu knihovny a okolí pro indonéskou nadaci Bulir Padi Foundation. Dobrovolníci UPS také pomáhají v oblastech zasažených tajfunem Mangkhut (na Filipínách známým jako supertajfun Ompong).
  • ISMEA: Podpora aktivit na posílení venkovských komunit prostřednictvím charitativních sbírek organizovaných Rural Education and Development Trust v Bombaji a vytvoření dostupného a bezpečného místa pro hraní dětí, realizace mentorských programů zaměřených na sociální vzdělávání a rekreační a kulturní aktivity v dětském domově St. Thomas Home for Children v Dubaji.
  • Celosvětová centrála společnosti UPS (Atlanta), Chicago Area Consolidation Hub (CACH), Information Services New Jersey (IS NJ): příprava balíčků jídel pro děti po celém světě s neziskovou organizací Feed My Hungry Children a podpora aktivit organizace American Cancer Society při pořádání akce Making Strides Against Breast Cancer Walk na podporu boje proti rakovině prsu.
  • UPS Airlines: pořádání akce Halloween v zoologické zahradě v Louisville a podpora neziskové organizace Special Olympics prostřednictvím akce UPS Plane Pull za účelem získání prostředků pro financování účasti sportovců na sportovních akcích. Soutěžící týmy se snaží v co nejkratším čase odtáhnout letadlo o váze více než 160 tisíc liber (72,5 t) dvanáct stop (3,7 m).
  • Česká republika: zaměstnanci UPS Czech Republic letos pomohli se sbírkou oblečení a dalších věcí a tříděním a organizací starých dokumentů pro spolek Lékořice, který realizuje dobročinné projekty v pražské Thomayerově nemocnici. V únoru tento spolek podpořila také Nadace UPS, finanční dar ve výši téměř 400 tisíc korun (20 tisíc dolarů) bude využit na vybudování relaxační zóny pro pacienty a návštěvníky nemocnice. Zaměstnanci firmy dále pomohli s úklidem Domu Tří přání, zahradnickými pracemi pro domov Palata pro zrakově postižené, sázením stromů v Praze a Ostravě a podpořili chráněné dílny Slunce v Unhošti a Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově.
  Další informace o dárcovství a dobrovolnických aktivitách Nadace UPS naleznete na adrese UPS.com/Foundation.

  Nadace UPS (UPS Foundation)
  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy zásilek a nákladu, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Od svého vzniku v roce 1907 si UPS vybudovala tradici odpovědné firmy se zájmem o dění v komunitách, která podporuje programy, jež vytváří dlouhodobá řešení potřeb komunit. Nadace UPS založena v roce 1951 řídí občanské programy a je odpovědná za pomoc, jež usnadňuje zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2017 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 118 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/Foundation a na Twitteru @UPS_Foundation, zprávy o UPS jsou k dispozici také na @UPS_News.

  ###

Kontakt: