Vydáno: 23.7.2012
DBM

Médiá vs. PR 1:1?

    Praha 23. júla 2012 - Českí novinári sa pri svojej práci najčastejšie stretávajú s tlakom zo strany vedenia redakcie z ekonomických dôvodov. Podľa troch štvrtín respondentov približne rovnakou mierou negatívne ovplyvňuje kvalitu českých médií aj nízka odborná a etická úroveň novinárov. Redakcie majú nastavené interné pravidlá ako pristupovať k "motivačným" ponukám firiem či PR agentúr. Aj napriek tomu sa iba 42% novinárov vyslovilo zásadne negatívne k prijímaniu darov. Vyplýva to zo záverečnej správy k rozsiahlemu prieskumu, ktorý dnes zverejnila agentúra Donath Business & Media (DBM). Elektronického dopytovania sa v období od 4. do 17. júna 2012 zúčastnilo vyše pol tisícky aktívnych novinárov z tlačených celoštátnych a regionálnych médií, rozhlasu, televízie a internetových spravodajských serverov v Českej republike.

    "Cieľom prieskumu bolo zmapovať aktuálne názory českých novinárov na mediálne prostredie v ČR vrátane vonkajších vplyvov zo strany inzerentov, politikov i PR agentúr," uviedol Michal Donath, riaditeľ DBM. Na batériu otázok, týkajúcich sa aj citlivých tém ako napríklad čo má najvýraznejší vplyv na kvalitu práce médií a kde leží hranica medzi prijateľným a neprijateľným správaním zo strany PR agentúr, odpovedalo celkom 566 (22%) z oslovených 2577 aktívnych novinárov. "Nečakane veľkému počtu respondentov patrí vďaka za otvorenosť i dôveru, s ktorou sa prieskumu zúčastnili. Rád by som veril, že zverejnením úplne anonymizovaných zdrojových dát prispejeme ešte viac k prehĺbeniu vzájomného rešpektu," dodal Donath. "Prieskum DBM ukazuje, že 75% respondentov už teraz pociťuje zo strany vedenia nátlak motivovaný ekonomickými dôvodmi. Tunajšia situácia je však v porovnaní s tým, čo zažívajú ich zahraniční kolegovia v USA, Veľkej Británii a Austrálii, dosť mierna. Zdá sa totiž, že českí novinári sa doteraz vedeli celkom dobre vysporiadať s rôznymi tlakmi, ktoré sú na nich vyvíjané. Vzhľadom na nedostatok iných príležitostí nemajú asi ani moc na výber. Dobrým znamením je, že dokážu odolať aj nátlaku zo strany PR agentúr, ktoré považujú za obyčajnú otravnú nutnosť. Čo však ešte zostáva preskúmať, je nátlak, ktorý na PR agentúry vyvíjajú ich klienti, a ich schopnosť či neschopnosť taký nátlak ustáť," povedal k výsledkom prieskumu Erik Best, vydavateľ bulletinov Fleet Sheet a Final Word. Hlavné zistenia sú uvedené v prílohe. Kompletná záverečná správa z prieskumu a úplné anonymizované zdrojové dáta sú k dispozícii tu.

Kontakt: