Vydáno: 16.1.2007
Národohospodářská fakulta VŠE

Z VŠE do prezidentského úřadu

    Praha 16. ledna 2007 - K překvapení všech zájemců o studium na Národohospodářské fakultě VŠE se jedním z promotorů studia pro příští akademický rok stal na jejím dni otevřených dveří prezident ČR prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Ten na fakultě působí nejen jako pedagog, ale současně je také členem Vědecké rady fakulty. Vzhledem k posilování univerzitního charakteru studia lze i v příštím akademickém roce předpokládat zvýšený zájem o studium na Národohospodářské fakultě. Její vedení hodlá letos přijmout 672 uchazečů. Přihlášky na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze pro rok 2007/2008 je možné podávat do konce února 2007. Pro zvýšení objektivity přijímacího řízení a kvůli zvýšení kontrolovatelnosti veřejností se vedení fakulty rozhodlo svěřit organizaci přijímacích zkoušek společnosti Scio, která je provádí v 15 městech České republiky a Slovenska.

    „Chtěl jsem budoucí studenty ekonomie zaujmout, nadchnout je a zapálit pro studium ekonomie. VŠE je dobrým předpokladem pro mnoho věcí, například stát se prezidentem,“ uvedl prezident Klaus po setkání se studenty v přeplněné aule fakulty. Ve svém neformálním vystoupení se také svěřil, jak se ke studiu ekonomie dostal a co jej na ní fascinuje. „Ekonomie je fascinující disciplina, není to žádné hokynářství, jak se nám snaží někdo namluvit. Ekonomie je vážná a zodpovědná věc. Minimum znalostí z ekonomie je povinnost každého člověka, aby uměl rozumně uvažovat o věcech veřejných,“ vysvětlil profesor Klaus. Ocenil rovněž pozitivní změny, které na fakultě v posledních třech letech probíhají. „Zejména mám velkou radost, že fakulta se výrazně zrevolucionalizovala, obrodila a změnila, sáhla po jiných metodách a způsobech vidění ekonomické reality. Občas se tak dostala do konfliktu s jinými fakultami a ekonomickými školami u nás. A já vedení fakulty za tyto změny skutečně chválím.“

    Jde o celou škálu opatření od personálního složení fakulty po zapojení zahraničních hostujících profesorů a výuku odborných předmětů v anglickém jazyce. Podle Václava Klause se výuka na Národohospodářské fakultě z hlediska obsahu a organizace přibližuje standardu na prestižních zahraničních univerzitách. „A právě důraz na výuku ekonomické teorie mě láká, abych na Národohospodářské fakultě i nadále působil,“ uzavřel prof. Klaus svou téměř hodinovou návštěvu na fakultě.

    Informace o studiu na Národohospodářské fakultě lze získat také na webových stránkách na adrese http://fnh.vse.cz/ a na studijním oddělení na tel. čísle 224 095 540.

Kontakt: