Vydáno: 13.5.2007
Linked Investments

Hrozí Česku další mezinárodní arbitráž?

    Praha/Amsterodam 13. května 2007 - V pátek v dopoledních hodinách došlo k nepřátelskému převzetí jihočeské stavební akciové společnosti Lesostavby Třeboň. Podkladem pro protiprávní jednání byl notářský zápis o rozhodnutí jejího údajně jediného akcionáře pořízený na základě nepravdivých údajů Luďka Kučery. Ten se jako zástupce firmy NEXCO LTD. podle tvrzení holandské investiční společnosti Linked Investments B.V., jednoho z minoritních akcionářů společnosti Lesostavby, dopustil podvodu při pořizování notářského zápisu o změnách v orgánech společnosti, když se prohlásil za jejího jediného akcionáře, ač musel vědět o existenci nejméně jednoho sta dalších akcionářů. V souladu s tímto podvodem získaným dokumentem pak zanesl Krajský rejstříkový soud v Brně změny do obchodního rejstříku. Právní zástupce holandského investora podá na Kučeru trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a zásahu do cizích práv již zítra.

    „Celá akce se zřejmě odehrála podle scénáře inspirovaného skupinou kolem soudce Berky, kterému padla za oběť řada firem včetně Union banky,“ tvrdí Radko Kaska, ředitel Linked Investments B.V., která byla Kučerovým jednáním přímo poškozena. „Očekávám, že české orgány činné v trestním řízení nekompromisně zakročí tak, aby byla co nejdříve zjednána náprava protiprávního stavu a aby nebylo nutné přikročit k mezinárodní arbitrážní žalobě pro porušení dvoustranné dohody o vzájemné ochraně investic mezi ČR a Nizozemským královstvím jako v případě CME v kauze TV Nova,“ dodal Kaska.

    Lesostavby Třebon jsou středně velkou firmou regionálního významu s 350 zaměstnaci a ročními tržbami kolem půl miliardy korun. Společnost se mimo jiné věnuje ekologizaci krajiny a v minulém roce prováděla revitalizaci některých jihočeských rybníků a budovala komunikace v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Mimo jiné vybudovala i známý penzión Kateřiny Neumannové na šumavském Zadově.

Kontakt: