Vydáno: 5.3.2012
BILLA ČR

Kontroly neprokázaly záměrnou manipulaci

    Společnost BILLA dnes zveřejnila výsledky hloubkového šetření obou prodejen, u kterých Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila pochybení v prodeji čerstvého zboží. Hloubkové kontroly ukázaly, že ani v jednom případě nešlo o záměrné falšování, ani posouvání data spotřeby. Na prodejně ve Skupově ulici v Plzni byla zjištěna interní systémová chyba, kvůli které v systému plně neodpovídají údaje o vyskladněném a prodaném zboží. Kontrola SZPI zjistila nesrovnalosti pouze u čtyř produktů v minimálním hmotnostním objemu od 100 do 400 gramů. Z toho jednoznačně vyplývá, že na prodejně nedocházelo k žádné záměrné manipulaci s datem spotřeby.

    „Zjištění SZPI nespočívalo v tom, že by inspekcí označené výrobky byly nalezeny s přelepeným datem spotřeby,“ říká Jaroslaw Szczypka, generální ředitel společnosti BILLA v České republice. „Tyto potraviny prostě na prodejně chyběly. Někdo je mohl klidně sníst přímo v prodejně nebo je přemístit na prodejní ploše tak, že nebyly ve chvíli kontroly k dohledání a přitom pokladnou neprošly,“ dodává.

    Kontrola proběhla také ve filiálce v Přešticích na Plzeňsku. Tam se v případě necelého jednoho kilogramu uzených šprotů ukázala chybná manipulace se zbožím, které bylo do prodejny dodáno ve větším balení. Datum spotřeby po jeho rozbalení mělo odpovídat třem dnům, zabalené zboží mělo ale datum spotřeby delší. I když ani tento případ záměrně chybnou manipulaci se zbožím neprokázal, byla odpovědná pracovnice na této filiálce propuštěna. „Rozvázání pracovního poměru je především signálem dovnitř naší sítě,“ říká Jaroslaw Szczypka. „Chování poškozující naše zákazníky a naši firmu tolerovat nebudeme. Toho si musí být všichni vědomi.“

    V souvislosti se zjištěními SZPI společnost BILLA zavedla řadu systémových opatření, které mají opakování podobné situace zabránit. Všechny zaměstnance znovu školí v manipulaci s čerstvým zbožím a nařídila zvýšení četnosti pravidelných denních interních kontrol potravin. Zároveň zintenzivnila kontroly specialistů centrály na jednotlivých filiálkách.

Kontakt: