Vydáno: 8.11.2011
IPVIC

Zamítněte kocourkovský zákon

    Praha 8. listopadu 2011 – Členové sdružení International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) se dnes dopisem obrátili na poslance Poslanecké sněmovny PČR s žádostí o stažení návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie ze třetího čtení na zítřejší schůzi. Pokud by měl zákon i přesto zůstat na programu, žádají investoři poslance, aby hlasovali proti němu. Bezprostředním podnětem pro takový postup byla nová podezření týkající se finančních transakcí rodiny ministra Kocourka a poznatky bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka týkající se přípravy zákona.ka IPVIC jsou k 

    „S nárůstem různých podezření týkající se ministra Kocourka, roste i podezření, že zmiňovaný návrh zákona byl připraven proto, aby likvidoval nezávislé výrobce energie a chránil stávající energetický monopol,“ píše v dopise Frank Schulte, generální sekretář IPVIC v dopise poslancům.

    V něm investoři plně podporují stanovisko bývalého ministra životního prostředí Martina Bursíka, které vyjádřil ve svém dnešním dopise premiéru Nečasovi. Bursík výslovně uvádí, že návrh zmiňovaného zákona byl vytvořen legislativním odborem společnosti ČEZ ve prospěch energetického monopolu.

    International PhotoVoltaic Investors Club (IPVIC) je sdružením mezinárodních investorů v oblasti fotovoltaické energetiky. Mezi firmy sdružené v IPVIC patří například německé firmy Voltaic Network GmbH a Photovoltaik Knopf Betriebs-GmbH, česká Ren Power, lucemburská firma Radiance Energy Holding, britská I.C.W. Europe Investments Ltd. nebo německý soukromý investor Milos Schubert. Stanoviska IPVIC jsou k dispozici na stránkách www.rananasolar.cz.

Kontakt: