Vydáno: 9.4.2003
CME

ČR převedla 354 953 542,54 USD na vázaný bankovní účet

  Praha/Hamilton (Bermudy) 9. dubna 2003 - Společnost Central European Media Enterprises Ltd. (CME) dnes oznámila, že Česká republika převedla na vázaný bankovní účet částku ve výši 354 953 542,54 dolarů. Vklad je dále zhodnocován úrokem v přibližné výši 1,2 % p.a. Částka bude vydána včetně připsaného úroku společnosti CME, pokud švédský odvolací soud (SVEA) potvrdí částečný konečný nález arbitrážního tribunálu z 13. září 2001. Podle sdělení soudu bude jeho rozhodnutí oznámeno 15. května 2003.

  Mezinárodní arbitrážní tribunál vydal v arbitrážním sporu CME s Českou republikou 14. března 2003 závěrečný výrok ve prospěch CME. Podle tohoto arbitrážního rozhodnutí tedy CME měla obdržet částku 269 814 000 USD a úrok ve výši 10 % p.a. od 23. února 2000 až do úplného zaplacení. Dále měla CME obdržet částku
  1 007 749,81 USD na úhradu nákladů částečného arbitrážního výroku z 13. září 2001 a úrok ve výši 10 % p.a. od 14. září 2001 z částky nákladů na právní zastoupení až do úplného zaplacení. Celková částka k úhradě ze strany ČR ve prospěch CME, tedy ke dni závěrečného výroku činila, 353 395 131 USD.

  Společnost CME a ČR 31. března 2003 oznámily dohodu, na jejímž základě měla ČR složit celou částku včetně úroku podle rozhodnutí arbitrážního tribunálu na vázaný účet. Výměnou se společnost CME vzdala práva na exekuci konečného nálezu do doby, než švédský odvolací soud rozhodne o právě projednávané žalobě České republiky proti částečnému konečnému nálezu z 13. září 2001. Zároveň CME souhlasila s nahrazením původního 10% úroku za úrok připisovaný na vázaném účtu od okamžiku uložení. Částka, jejíž připsání na vázaný účet dnes CME potvrdila, odpovídá plné částce stanovené konečným arbitrážním nálezem včetně 10% úroku do 4. dubna 2003, tedy ku dni, kdy byla dohodnutá částka na vázaný účet převedena.

  „Realizovaný bankovní převod je dalším krokem k tomu, aby společnost CME byla zcela vyplacena nejpozději 19. května 2003, pokud tedy švédský odvolací soud částečný konečný nález arbitráže potvrdí. Budoucím rozhodnutí soudu si však nikdo nemůže být předem jistý. CME a její právní zástupci však v řízení před švédským odvolacím soudem posoudili veškeré důkazy a vyslechli všechny svědky. Přitom došli k závěru, že projednávaná žaloba pouze oddaluje nevyhnutelné," uvedl Fred Klinkhammer. Soudní jednání bylo ukončeno 3. dubna 2003.

  Podle výroční zprávy CME (10-K) zastávají nizozemské daňové orgány názor, že celá částka přisouzená CME podléhá zdanění. Společnost CME je na základě odborné analýzy přesvědčena, že tento názor je chybný. Společnost CME a nizozemské daňové orgány se proto dohodly, že sporné otázky předloží nizozemskému soudu k rozhodnutí. Společnost CME dále vyslovila souhlas s tím, že až do rozhodnutí soudu nebo do dosažení dohody s nizozemskými daňovými orgány omezí dispozici s 35 % celkové částky získané od České republiky. Pokud nizozemský soud rozhodne, že část nebo celá částka přisouzená arbitrážním tribunálem podléhá zdanění, bude možné daňovou povinnost snížit o některé ztráty z předchozích let.

  Tato tisková zpráva obsahuje výhled do budoucnosti, včetně informací o časovém průběhu a možném výsledku řízení před švédským odvolacím soudem. Totéž platí o možném dopadu daňové povinnosti v Nizozemí. S ohledem na to si společnost vyhrazuje právo ochrany podle zákona „Private Securities Litigation Refom Act" z roku 1995. Tyto předpoklady zahrnují nejistoty a rizika, která nelze přesně předvídat ani předpokládat. Budoucí vývoj a skutečnosti, včetně skutečných výsledků s vlivem na finanční situaci společnosti, výsledků podnikání a cash flow se mohou od vývoje předpokládaného v této tiskové zprávě věcně lišit.

  Dále by tato tisková zpráva měla být vnímána v kontextu obsahu výroční zprávy společnosti Central European Media Enterprises Ltd. (10-K) k 31. 12. 2002 a obsahu dokumentu 8K podaného 1. dubna 2003. Tyto dokumenty (10-K a 8K) jsou dostupné na adrese www.sec.gov.

  Central European Media Enterprises Ltd. je televizní společnost, která vlastní přední televizní stanice ve čtyřech zemích s celkovým počtem přibližně 70 milionů diváků. CME provozuje televizní stanice v Rumunsku (PRO TV, Acasa), Slovinsku (POP TV, Kanal A), Slovensku (Markiza TV) a na Ukrajině ( Studio 1+1). Společnost CME je obchodována v USA na trhu NASDAQ pod symbolem "CETV".

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon cr_prevedla_penize.doc