Vydáno: 14.5.2009
Prague Biennale

Prague Biennale 4 zahajuje

    Praha 14. května 2009 – Bývalá tovární hala v Karlíně se dnes již počtvrté otevírá návštěvníkům výstavy Prague Biennale. Exhibice v celkem sedmadvaceti kurátorských projektech prezentuje díla více než dvou stovek umělců z celého světa. Letos poprvé ji rozšiřuje také fotografická část nazvaná Prague Biennale Photo 1. Hlavními pořadateli jsou kurátorský pár Helena Kontová a Giancarlo Politi, vydavatelé prestižního časopisu o umění Flash Art. Ti společně také připravili hlavní část bienále zaměřenou na aktuální středoevropské umění a nazvanou stejně jako v předchozích ročnících Expanded Painting.

    „Mezinárodní výstavní projekt Prague Biennale chápu jako jeden z nejprogresivnějších počinů zaměřených na moderní výtvarné umění nejen v České republice, ale v rámci celé střední Evropy,“ říká bývalý ministr kultury Václav Jehlička, který Prague Biennale udělil záštitu. „Je totiž málo výstav, které by tak dobře, tak do hloubky a s takovým nasazením pracovaly se současným uměním jako Prague Biennale,“ dodává Jehlička. Výstavě udělil záštitu také Václav Havel a byla vybrána rovněž jako oficiální doprovodná akce českého předsednictví v Radě Evropské unie.

    Různé podoby konceptuálního umění v české tvorbě představuje další stěžejní část výstavy nazvaná „Bílý papír černá nevěsta“. Připravili ji kurátoři Edith Jeřábková a Jiří Kovanda. Výstavu i netradiční prostory okomentovali takto: „Oproti jiným světovým přehlídkám se umění nebude odrážet od neutrální bílé zdi, ale bude nuceno bojovat o svůj prostor a přežití s minulostí a jejími důsledky. A bude to černobílé a ryzí.“

    Prague Biennale potrvá od 14. května do 26. července. Otevřeno je každý den od 11 do 19 hodin včetně soboty a neděle. Vstupné je 150 Kč, snížené vstupné pro děti, studenty a seniory 50 Kč. Podrobnější informace o jednotlivých sekcích výstavy, seznam všech vystavujících umělců a také obrazovou dokumentaci k využití najdou zájemci na stránkách www.dbm.cz v sekci Médiaservis.

Kontakt: