Vydáno: 19.7.2000
CME

Veřejnost má právo vědět, co Železný říkal

  Praha 19. července 2000 – Městský soud v Praze zamítl svým výrokem v celém rozsahu návrh na vydání předběžného opatření, ve němž se Vladimír Železný domáhal, aby společnosti ČNTS a Donath-Burson-Marsteller přestaly šířit „Kontroverzní výroky Vladimíra Železného z pořadů Volejte řediteli“ v textové podobě, na videokazetách a na internetových stránkách ČNTS na adrese www.cnts.cz. Stejnou žalobou se Železný domáhal ochrany osobnosti a požadoval od obou společností úhradu jednoho milionu korun, které mají ČNTS a DBM uhradit rovným dílem. Tento Železného spor Městský soud v Praze dosud neprojednal.

  „Veřejnost má právo vědět, co Železný říkal,“ tvrdí Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. „Záznamy pořadů Volejte řediteli svědčí o tom, jak obratně lze měnit postoje podle potřeby. Železného názorové spektrum by si na internetu neměl nikdo nechat ujít,“ uvedl Vávra

  Soud svůj zamítavý výrok odůvodnil mimo jiné tím, že obsah autentických citátů Vladimíra Železného z odvysílaných pořadů Volejte řediteli sám Železný nezpochybnil. V otázce údajného porušení autorských práv Železného soud rozhodl na základě platného znění „Smlouvy o spolupráci při zajištění servisu pro televizní vysílání“ mezi ČNTS a CET 21 z 21. května 1997 předložené Železným, že ČNTS má právo nakládat s pořady Volejte řediteli, které vyrobila. Platnost této smlouvy navíc nedávno potvrdil svým rozhodnutím i Krajský obchodní soud v Praze.

  V otázce Železného žaloby na ochranu osobnosti se soud postavil na stanovisko, že zatím není třeba zasahovat do vztahů mezi jednotlivými účastníky sporu. Podle názoru soudu jsou totiž uveřejněny pouze ty výroky Železného v pořadech Volejte řediteli, které již byly odvysílány v souladu s účelem, pro jaký byly společností ČNTS vyrobeny.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon volejte_cz.doc