Vydáno: 12.12.2008
EKOLAMP

Praha 6 zazářila ve sběru úsporek

    Praha 12. prosince 2008 – K dnešnímu dni byl vyhodnocen tříměsíční pilotní projekt kolektivního systému Ekolamp a radnice městské části Praha 6 „Zářivky do koše nepatří“, který byl zaměřen na zpětný odběr nefunkčních kompaktních a lineárních zářivek z domácností. Počátkem září bylo v tomto pražském obvodě vytvořeno zejména ve spolupráci s místními obchody a školami 31 nových sběrných míst, která měla běžným spotřebitelům umožnit pohodlnější přístup k recyklaci starých osvětlovacích zařízení. V Praze 6 se za čtvrt roku podařilo vybrat 97 kg úsporných zářivek, což je obdobné množství jako například za půl roku v Liberci, který má o polovinu více obyvatel.

    „Ukázalo se, že s rostoucí informovaností roste ochota lidí odevzdávat k recyklaci i tak netypická zařízení, jakými jsou nefunkční zářivky,“ vysvětluje úspěch pilotního projektu Zuzana Křenková ze společnosti Ekolamp, která se zpětným odběrem a recyklací zářivek zabývá. „Lidé se o problematice zpětného odběru zářivek mohli dozvědět z měsíčníku městské části Šestka, prostřednictvím našich informačních kanceláří, internetové televize TV6 nebo i SMS zpráv,“ říká mluvčí MČ Praha 6 Martin Šalek. Proto nepřekvapí, že dle nedávné ankety společnosti Ekolamp o probíhajícím pilotním projektu vědělo 69 % dotázaných obyvatel Prahy 6.

    „Pro spotřebitele je nejvhodnějším místem pro zpětný odběr zářivek běžný maloobchod, který navštěvují několikrát měsíčně a je v blízkosti jejich bydliště. Na Praze 6 to byly především obchody s elektrotechnikou a supermarkety,“ říká Křenková. Většina partnerů pilotního projektu se rozhodla pokračovat v tomto veřejně prospěšném projektu i v příštím roce. Pro obyvatele této městské části tak bude i nadále k dispozici 22 sběrných míst. Na základě výsledků pilotního projektu bude v příštím roce rozšiřována sběrná síť v Praze a dalších místech v Česku. Nefunkční zářivky nejsou běžným komunálním odpadem, protože obsahují malé množství rtuti, která se při rozbití uvolňuje do okolí a může poškodit nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví.

    Více informací o problematice recyklace zářivek a projektu v Praze 6 naleznete na www.ekolamp.cz.

Kontakt: