Vydáno: 4.7.2011
Karlovarské minerální vody

Nepřípustné bakterie v kontrolních analýzách Aquily nebyly potvrzeny

    Praha/Karlovy Vary 4. července 2011 – Kontrolní analýza dalších vzorků pramenité vody Aquila Aqualinea přítomnost nepřípustných bakterií Escherichia coli neprokázala. Vyplývá to z výsledku dnešního rozboru v laboratoři Eurofins CZ. Tu k původní analýze použila i Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Testování bylo provedeno na dalších vzorcích z podezřelé výrobní šarže A015-00056, na lahvích označených číselnou řadou od 20.5.12/E20050431 až do 20.5.12/E20051800.

    V pátek 1.7. 2011 oznámila kontrola SZPI, že v části analyzovaných lahví Aquila Aqualinea nalezla nepřípustné látky. Některé vzorky byly zcela bez nálezu. Proto Karlovarské minerální vody (KMV) okamžitě zadaly kontrolní analýzy dalších vzorků stejné výrobní šarže, aby prověřily rozsah problému. Výsledky nových rozborů z dnešního dne potvrzují, že stojíme před limitovaným problémem, neboť nezávadnost zdrojů pramenité vody byla potvrzena samostatnými rozbory a výrobní technologie je na špičkové úrovni.

    Dnes ráno, ještě před doručením výsledků kontrolních analýz, se KMV rozhodly dobrovolně a preventivně stáhnout z trhu i produkty nad rámec opatření uložených SZPI. Jedná se o neperlivou vodu Aquila Aqualinea ve formátu 1,5 litru vyrobenou v bezprostřední časové souvislosti s výrobky, u nichž vzniklo podezření na přítomnost nepřípustných látek, tj. o výrobky vyrobené mezi dvěma kompletními sanitacemi výrobní linky. Jde o výrobní šarže ze dnů 20.5., 23.5.a 24.5.2011. KMV tak jedná i přesto, že SZPI nezjistila při již zmiňované bezprostřední kontrole ve výrobním závodě v pátek 1.7. žádné pochybení ve výrobním procesu.

    Spotřebitelé, kteří výrobek Aquila Aqualinea šarže značené číselnými řadami 20.5.12/E, 23.5.12/E a 24.5.12/E dosud mají, se mohou obrátit telefonicky na informační linku výrobce na telefonním čísle 800 11 10 11, kde si mohou sjednat návštěvu obchodního zástupce, který vodu vymění za výrobek z jiné šarže. Jeho návštěvu si mohou vyžádat rovněž e-mailem na adrese info@mattoni.cz.

    I přes příznivé výsledky kontrolních analýz společnost dál pokračuje v analýzách nezávadnosti dotčené výrobní šarže i dalších šarží. Dosud nebyly zaznamenány žádné indicie zdravotních nesnází u spotřebitelů. Vedení společnosti předpokládá, že v nejbližší době bude identifikován konkrétní původ problémů a přijata adekvátní opatření.

Kontakt: